Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Inwestujemy w miejskie szkoły podstawowe w Jaśle

Miasto Jasło inwestuje w miejskie szkoły podstawowe

Bieżnia lekkoatletyczna, skocznia i rzutnia, a także nowe boisko wielofunkcyjne to nowe inwestycje, które będzie można zrealizować dzięki otrzymanemu przez Miasto Jasło dofinansowaniu w wysokości blisko 1,7 mln zł. W ramach projektu „Jakość edukacji podstawą rozwoju szkolnictwa w mieście Jaśle” powstaną także pracownie: robotyki, fizyczno-chemiczna, biologiczno-geograficzna, przyrodniczo-fizyczna i matematyczna, a szkoły zostaną wyposażone w pomoce dydaktyczne. 


„Jakość edukacji podstawą rozwoju szkolnictwa w mieście Jaśle”


Ponad 2,2 ml zł wyniesie wartość projektu realizowanego przez Miasto Jasło, którego głównym celem jest podniesienie jakości edukacji w miejskich szkołach podstawowych. Będzie on realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.


Inwestujemy w miejskie szkoły podstawowe w Jaśle


Zakres projektu obejmuje:


- budowę  bieżni lekkoatletycznej, skoczni do skoku w dal i trójskoku oraz budowę rzutni do pchnięcia kulą, powstanie pracowni chemiczno-przyrodniczej oraz geograficznej, a także zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia - Szkoła Podstawowa nr 1; 
- budowę boiska wielofunkcyjnego  w którego skład wchodzą: boisko do piłki nożnej, piłki ręcznej, siatkówki, badmintona i koszykówki, a także zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dot. pracowni robotyki, programowania oraz zdobywania kompetencji teleinformatycznych - Szkoła Podstawowa nr 2;
- prace budowlane związane z powstaniem pracowni robotyki, a także zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia - Szkoła Podstawowa nr 4;
- powstanie pracowni przyrodniczo-fizycznej i pracowni matematycznej, zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia - Szkoła Podstawowa nr 6 w Zespole Szkół Miejskich nr 1;
- powstanie pracowni przyrodniczo-fizycznej,  zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia - Szkoła Podstawowa nr 11 w Zespole Szkół Miejskich nr 2;
- prace związane z powstaniem pracowni: fizyczno-chemicznej, biologiczno-geograficznej i strefy badań dla uczniów oraz zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia - Szkoła Podstawowa nr 12 w Zespole Szkół Miejskich nr 3.


„Edukacja STEAM w szkole”


Inwestujemy w miejskie szkoły podstawowe w Jaśle


Dodatkowo do każdej z placówki szkolnej uczestniczącej w projekcie zostaną zakupione tablice tyflograficzne, a pomoce dydaktyczne i wyposażenie  będzie wykorzystywane na potrzeby nauczania przedmiotów zgodnie z modelem STEAM. 

 

„Edukacja STEAM w szkole” to program skierowany do nauczycieli i edukatorów służący wspieraniu i rozwijaniu kompetencji, kładący nacisk na aktywne wykorzystanie metody STEAM, samodzielne tworzenie i projektowanie lekcji oraz budowanie współpracy między nauczycielami i uczniami w celu skutecznego nauczania.

 

Projekt będzie realizowany w latach 2024-2025.

 

Urząd Miasta w Jaśle 

 

50000 Pozostało znaków