Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Jasielskia Liga Naukowa z Orlenem - Jasło 2024
Featured

IX edycja Jasielskiej Ligii Naukowej z Orlenem zakończona

Jasielska Liga Naukowa to przedsięwzięcie realizowane od 2013 roku we współpracy najpierw z Grupą i Fundacją LOTOS, a obecnie – Fundacją ORLEN dla Pomorza. FOTORELACJA 

Przedsięwzięcie adresowane jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, które wykazują zainteresowanie różnymi dyscyplinami naukowymi. Możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności w praktycznym działaniu, poza systemem klasowo-lekcyjnym to bardzo ciekawa forma nauki.


Jasielska Liga Naukowa z ORLENEM


W tym roku szkolnym w Jasielskiej Lidze Naukowej z Orlenem zrealizowana 22 projekty naukowo-badawcze. 66 uczniów pod opieką 20 nauczycieli podjęło się rozwiązywania ciekawych dylematów badawczych.
Uczniowie działali w grupach 3-osobowych, wykorzystując różne źródła wiedzy, przeprowadzając własne badania i obserwacje oraz zdobywając cenne informacje ze specjalistycznych zasobów lokalnych instytucji.


Projekt badawczy pt. ,,Nasze przygody z kropelką wody - jak uświadomić jaślanom znaczenie wody?”  - NAGRODA GŁÓWNA 


Dzięki wsparciu Fundacji ORLEN dla Pomorza autorzy najlepszych projektów zostali uhonorowani cennymi nagrodami, a szkoła, której uczniowie zdobyli Nagrodę Główną, zostanie wyposażona w nowoczesną pracownię dydaktyczną o wartości 100 000,00 zł.


Projekt badawczy pt. ,,Nasze przygody z kropelką wody - jak uświadomić jaślanom znaczenie wody?”


Nagrodę główną w postaci bonu o wartości 100 000,00 zł, przeznaczonego na modernizację wybranej pracowni dydaktycznej otrzymała Szkoła Podstawowa nr 11 w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 2. Julia Czajka, Hanna Madejczyk i Zuzanna Lachowska, pod czujnym okiem opiekuna pani Moniki Palar, realizowały projekt badawczy pt. ,,Nasze przygody z kropelką wody - jak uświadomić jaślanom znaczenie wody?”

 

- Z ogromną radością witam Was na dzisiejszej uroczystości, podczas której będziemy świętować sukcesy naszych młodych, jasielskich badaczy. Dzisiaj mam zaszczyt uhonorować tych, którzy swoją ciężką pracą i zaangażowaniem zasłużyli na najwyższe wyróżnienia – mówi Adam Kostrząb, burmistrz miasta Jasła. Każdy z Was jest przykładem dla swoich rówieśników i dowodem na to, że młody wiek nie jest przeszkodą w realizacji ambitnych celów – podkreśla burmistrz Jasła.


Burmistrz Adam Kostrząb wręcza bon na 100 00,00 zł


Jasielska Liga Naukowa z ORLENEM jest projektem, który stwarza uzdolnionym uczniom jasielskich szkół podstawowych możliwość rozwijania naukowych zainteresowań i pasji.


Liga wykorzystuje atrakcyjną dla uczniów metodę uczenia się opartą na strategii rozwiązywania problemu naukowego. Wymaga ona postawienia frapującego problemu badawczego, zaplanowania działań, poszukiwania i weryfikowania rozwiązań oraz samodzielnego docierania do źródeł wiedzy. Projekty uczniowskie często realizowane są poza systemem klasowo-lekcyjnym, we współpracy ze specjalistami w poszczególnych dziedzinach, a efekty badań uczniowie prezentują przed komisją ekspercką oraz publicznością złożoną z koleżanek i kolegów, rodziców, nauczycieli, dyrekcji szkół i lokalnych mediów.


Działaniom Jasielskiej Ligi Naukowej z ORLENEM towarzyszą interesujące imprezy i wydarzenia adresowane do wszystkich uczniów i nauczycieli m.in.: quizy wiedzy, konkursy, prezentacje. Jasielskie przedsięwzięcie edukacyjne, wspierane przez Fundację ORLEN dla Pomorza, ma duże walory społeczne, wychowawcze i promocyjne. Tematy wielu projektów dotyczą bowiem Jasła i środowiska lokalnego, uczniowie podejmują w nich ważne zagadnienia naukowe, kulturalne i społeczne, a w realizację projektów angażują się różne podmioty z najbliższego otoczenia społeczno-gospodarczego.

 

red. (żródło: UMJ)

 

50000 Pozostało znaków