Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Kreowanie mody na czytanie

MBP Jasło logo kcz jaslo

Kreowanie mody na czytanie to zadanie dyrektora MBP

Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła powołał Małgorzatę Piekarską na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle. Powołanie zostało określone do dnia 8 marca 2018 roku.

Małgorzata Piekarska jest dyrektorem MBP w Jaśle od 1995 roku. W tym czasie jasielska biblioteka znalazła się w gronie najprężniej działających bibliotek w Polsce, wielokrotnie nagradzana za prowadzone akcje, w tym za organizację cyklu „Cała Polska czyta dzieciom” aż ośmiokrotnie nagrodzona najwyższymi nagrodami. Zdobyła kilkakrotnie nagrody w ogólnopolskich konkursach „Mistrz Promocji Czytelnictwa” i „Tydzień Bibliotek”.

Dziennie bibliotekę odwiedza blisko 500 osób korzystając z wypożyczalni, czytelni, Internetu i imprez kulturalno-edukacyjnych. W 2012 r. z wypożyczalni korzystał co trzeci jaślanin tj. 11 359 osób, na zewnątrz wypożyczono prawie 208 000 woluminów, czytelnię odwiedziło 29 880 osób, z Internetu skorzystało prawie 21 500 osób, udzielono 39 000 informacji, z działań kulturalno-edukacyjnych skorzystało 18 500 osób.

W obecnych czasach biblioteka musi prowadzić proces modernizacji wynikający z wprowadzenia nowych technologii cyfrowych, z drugiej strony ma stanowić ostoję tradycyjnych wartości kulturowych. - Bardzo chciałabym utrzymać te dobre wyniki, a nawet je poprawić, dlatego planujemy wzmocnienie zakupu nowości książkowych i zwiększenie zbiorów nowego typu takich jak: e-booki, audiobooki, zbiory filmowe – mówi M. Piekarska. – Chcemy również rozwijać czytelnię on-line, która po pobraniu loginu w MBP umożliwia korzystanie z e-książki w dowolnym miejscu – dodaje. Realizacja programu MBP w Jaśle uwarunkowana jest wysokością środków finansowych przeznaczonych na jej rozwój.

Założenia programowe zaproponowane przez dyrektor Piekarską uwzględniają utworzenie Jasielskiej Biblioteki Cyfrowej w celu wspierania edukacji, nauki, turystyki oraz potencjału intelektualnego i innowacyjnego społeczeństwa Jasła. Zakłada ona objęcie jak największej grupy dzieci i młodzieży programem edukacji czytelniczej i medialnej, w tym nauki korzystania z nowych mediów (bibliotek cyfrowych, zbiorów on-line). Literatura ma być prezentowana w ciekawy sposób, aby rozbudzić apetyt na kulturę, MBP będzie kreować modę na czytanie i aktywne uczestnictwo w kulturze.

UMJ

50000 Pozostało znaków