Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Konferencja Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie

Konferencja prasowa Wojewody Podkarpackiego

Działania Wojewody Podkarpackiego w celu poprawy na granicy polsko-ukraińskiej

W niedzielę, 4 lutego, o godzinie 14:00 w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyła się konferencja prasowa dotycząca ostatnich działań podejmowanych przez Wojewodę Podkarpackiego oraz podległe służby i inspekcje, w celu zdecydowanej poprawy na granicy polsko-ukraińskiej.


W konferencji uczestniczyli:
- Wojewoda Podkarpacki – Teresa Kubas-Hul
- Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie – Jacek Wojdylak
- Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie  - Adam Sidor
- Graniczny Lekarz Weterynarii w Korczowej – Wiesław Tomaszewski

 

W wyniku pracy Wojewody Podkarpackiego oraz podległych służb i inspekcji, powstaje nowy system, który pomoże usprawnić i uszczelnić przepływ towarów rolno-spożywczych przez granicę polsko-ukraińską.


27 stycznia w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się spotkanie z udziałem szefów wszystkich służb inspekcji odpowiedzialnych za kontrole artykułów rolno-spożywczych na granicy. W przeprowadzonej naradzie uczestniczyli również Wojewoda Podkarpacki oraz Wojewoda Lubelski.
Celem narady było skoordynowanie i usprawnienie pracy wszystkich służb i inspekcji odpowiedzialnych za prowadzenie kontroli granicznej.
W wyniku przeprowadzonej narady, we wtorek 30 stycznia w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie z udziałem szefów służb i inspekcji podległych Wojewodzie Podkarpackiemu.


„W związku z sytuacją panującą na granicy polsko-ukraińskiej, a co za tym idzie, niepokojem wśród polskich rolników i producentów żywności, podjęłam działania mające na celu uporządkowanie, a przede wszystkim uszczelnienie systemu kontroli towarów wjeżdżających do Polski” – powiedziała wojewoda.


Wojewoda Podkarpacki wraz ze służbami i inspekcjami przygotowała nowy, lepiej skoordynowany system działań, którego efektem będzie wzmocnienie kontroli oraz zwiększenie aktywności poszczególnych służb i inspekcji.


W toku prowadzonych rozmów podjęto następujące działania i ustalenia:


1. Wzmożenie kontroli artykułów rolno-spożywczych przewożonych przez granicę - służby i inspekcje zostały zobowiązane do prowadzenia badań w cyklach całodobowych.
2. Dokonywanie kontroli fitosanitarnej w stosunku do każdej przesyłki przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
3. Wykonywanie na bieżąco kontroli granicznych w stosunku do wszystkich zgłoszeń przez Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
4. Zwiększenie o 40% liczby wykonywanych badań laboratoryjnych przez Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny.
5. Na przejściach granicznych w Korczowej oraz w Medyce prowadzenie odpraw sanitarnych w systemie ciągłym.
6. W związku ze zwiększonym napływem oleju słonecznikowego deklarowanego jako przeznaczonego na cele techniczne, Powiatowe Inspektoraty Sanitarne wzmogą nadzór nad identyfikowalnością tego surowca, stosowanego w zakładach przetwórstwa spożywczego i w punktach gastronomicznych.
7. Wojewódzki Lekarz Weterynarii wydał Powiatowym Lekarzom Weterynarii polecenie natychmiastowego i obowiązkowego sprawdzania wszystkich powiadomień dotyczących przesyłek towarów z Ukrainy.
8. Prace inspektorów weterynarii zostaną przedłużone na przejściu granicznym w Korczowej do 24 godzin przez 7 dni w tygodniu.
9. Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny został zobligowany do niezwłocznego zgłaszania wykrytych nieprawidłowości, w tym prób ominięcia kontroli towarów wprowadzanych na terytorium Polski.
10. Usprawniony zostanie przepływ informacji:
a) na stronie internetowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego uruchomiona zostanie zakładka zawierająca bieżące informacje na temat liczby pojazdów i transportów przekraczających granicę.
b) Informacje będą także na bieżąco udostępniane przez kanały w mediach społecznościowych, głównie na Facebooku.
c) Rzecznik prasowy będzie przekazywał cykliczne komunikaty do mediów oraz organizacji zrzeszających rolników.

 

W niedzielę (04.02), przejścia graniczne polsko-ukraińskie, od godzin porannych odwiedza Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Czesław Siekierski, spotykając się z rolnikami. Dotychczasowe ustalenia poczynione przez Ministra to zwiększenie etatów Granicznego Lekarza Weterynarii, tak aby umożliwić prowadzenie całodobowych kontroli.
Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie Adam Sidor poinformował, iż w wyniku przeprowadzonego przeglądu bazy laboratoryjnej wykazano, że przeprowadzanie badań poszczególnych środków spożywczych może zostać zwiększone 4-5 krotnie.
Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Jacek Wojdylak, zapewnił, że KAS przeprowadza skuteczną kontrolę związaną z realizacją odpraw produktów rolnych pochodzących lub przywożonych z Ukrainy, a wszystkie zgłoszenia celne, we współpracy z innymi inspekcjami granicznymi, są szczegółowo kontrolowane i nadzorowane, tak aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa na rynku.
fot. Jerzy Żygadło/PUW

50000 Pozostało znaków