Fotograf ślubny Jasło, Krosno

Kolejne dotacje w Jaśle

110 tysięcy złotych przyznało miasto na organizację działań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na 2013 rok.

Wszystkie oferty, które wzięły udział w otwartym konkursie ogłoszonym przez Burmistrza Miasta Jasła Andrzeja Czerneckiego rozpatrzone zostały pozytywnie. Wcześniej 390 tys. złotych przekazanych zostało do różnych organizacji na prowadzenie działań z zakresu pomocy społecznej.
Wsparcie na prowadzenie zadań otrzymali: Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej parafii św. Stanisława BM w Jaśle, Stowarzyszenie św. Antoniego w Jaśle, Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Jaśle, Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Jasło, Stowarzyszenie Trzeźwościowe „ARKA” Jasło oraz Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe w Jaśle. 
Dotacje przekazane zostały na trzy główne zadania publiczne: „Wspieranie prowadzenia świetlic środowiskowych oraz placówek wsparcia dziennego, świadczących pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym na terenie miasta Jasła”, „Tworzenie programów i organizowanie przedsięwzięć profilaktycznych adresowanych dla dzieci i młodzieży, stanowiących alternatywę wobec picia alkoholu, używania narkotyków, palenia papierosów” oraz na „Organizowanie przedsięwzięć dla osób dorosłych utrzymujących abstynencję oraz członków ich rodzin oraz osób niepełnosprawnych zagrożonych patologią społeczną”.

Poinformuj nas