Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Kodeks turysty „Po stronie natury”

Po-stronie-natury szlaki1. Trzymaj się wyznaczonego szlaku, bądź bezpieczny.

Podczas wycieczki na łownie natury poruszaj się tylko po wyznaczonych trasach. Najlepiej jeśli masz ze sobą mapę. Spaceruj, jedź rowerem lub konno wyznaczonych do tego miejscach. Jeśli nie masz pewności, ze dana trasa jest odpowiednia to wybranej przez siebie formy turystyki zapytaj leśników, opiekunów schronisk górskich lub w informacjach turystycznych. Pamiętaj, że na szlakach nie wolno jeździć pojazdami mechanicznymi, ponieważ powodują one hałas, niszczą runo leśne, a często także turystyczną infrastrukturę. Wyznaczone szlaki pełnią ważną rolę ekologiczną. Pozawalają na bezpieczne, ale przede wszystkim odpowiedzialne obcowanie z naturą. Poruszanie się wyznaczoną drogą umożliwia podziwianie piękna przyrody jednocześnie dbając o ochronę środowiska naturalnego (zarówno w kontekście roślinności, jak i zamieszkującej zwierzyny). Dodatkowo szlak ułatwia świadome poznanie i uczenie się przyrody.

2. Nie śmieć, zachowaj piękno natury dla kolejnych pokoleń.
Podczas wypraw do lasu, zabieraj śmieci ze sobą i wyrzuć je do odpowiednich pojemników. Pozostawione resztki nie tylko negatywnie wpływają na wygląd danego terenu, ale stanowią też zagrożenie dla przyrody. Materiały, z których wykonane są  opakowania, podczas ich rozkładu, wnikają do gleby oraz wód. Skutkuje to zatruciem wskazanych powierzchni i ma negatywny wpływ na rozwój flory. Dodatkowo pozostawione na trasie odpadki mogą wywołać groźny pożar. Wyrzucone na szlaku resztki jedzenie stanowią także atrakcyjną przekąskę dla dzikich zwierząt, które wykorzystując ten łatwy sposób zdybywania pokarmu mogą zatruć się lub stracić swój naturalny instynkt.

3. Na szlaku, w lesie, w górach jesteś gościem, zachowaj ciszę, by nie spłoszyć zwierząt
W górach i lesie wszyscy jesteśmy gośćmi. Dlatego podczas wędrówki należy zachowywać się odpowiedni cicho, aby móc usłyszeć, a może nawet dostrzec małe zwierzęta. Pamiętaj, że płoszenie zwierząt może powodować, że nie powrócą one do swoich gniazd i kryjówek, porzucając potomstwo. Dodatkowo spłoszone dzikie zwierzę może stać się groźne dla odwiedzających szlaki turystów. Jednocześnie nie zapominajmy o innych użytkownikach szlaku. Podczas pieszych wędrówek chcemy na chwile zapomnieć o codziennym zgiełku, odpocząć i nabrać energii do kolejnych wyzwań. Nadmierny hałas utrudnia odpoczynek i spokojne przebywania na łonie natury.

4. Nie rwij, nie łam, nie dewastuj, czyli szanuj świat roślin i zwierząt.
Szanuj rośliny występujące w lesie – choć wydają się małe i niepozorne, mogą mieć właściwości lecznicze dla ludzi lub stanowić pokarm i miejsce schronienia dla zwierząt. Jeśli podczas spaceru zbieramy leśne owoce, pamiętajmy aby robić to w dozwolonych miejscach i z poszanowaniem przyrody. Jednak  wiele rośli jest pod ochroną. Zrywanie grozi ich całkowitym wyginięciem. Owoców nie wolno zbierać przede wszystkim w miejscach objętych zakazem wstępu: uprawy leśne do 4m wysokości, powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne, ostoje zwierząt, źródliska rzek i potoków, obszary zagrożone erozją. Dodatkowo zabronione jest niszczenie wszelkich gatunków grzybów. Pełnią one istotną rolę w ekosystemie, m.in. rozkładają martwą materię organiczną oraz są pokarmem dla wielu zwierząt. Nie wolno również rozgarniać i zbierać ściółki. To w niej żyje mnóstwo organizmów.

5. Reaguj na nieodpowiednie zachowania na szlaku – zwróć uwagę, wytłumacz.
Gdy zauważysz, że ktoś łamie Kodeks Turysty „Po Stronie Natury”, lub zachowuje się niewłaściwie zwróć mu uwagę i wytłumacz, jak ma postępować i dlaczego powinniśmy być przyjaciółmi przyrody. Edukujmy się nawzajem. Dzięki temu zachowamy naturalne piękno przyrody dla przyszłych pokoleń. Warto jednoczyć siły, bo każdy z nas ma wpływ na ochronę środowiska naturalnego, ale wspólnie możemy osiągnąć znacznie więcej.

Joanna Piczuła

 

50000 Pozostało znaków