Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Przedszkola w Jaśle - rekrutacja 2024/2025

Już niedługo rozpoczynamy rekrutację do przedszkoli miejskich w Jaśle

Od 12 lutego do 23 lutego można będzie składać wnioski o przyjęcie dzieci do przedszkoli miejskich. Wnioski są dostępne w poszczególnych placówkach, przy czym nie liczy się kolejność zgłoszeń.

Na terenie miasta Jasła działa 11 przedszkoli publicznych. Każda placówka gwarantuje bardzo dobrą opiekę prowadzoną przez wykwalifikowaną kadrę, różnorodną ofertę edukacyjną, dysponuje odpowiednim wyposażeniem sal i podwórkami z placami zabaw, a także zapewnia zdrowe posiłki przygotowane w przedszkolu. 

Wypełniając wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola należy wybrać to, które wydaje się nam najbardziej odpowiednie do potrzeb dziecka (nie ma rejonizacji). W podaniu musimy wskazać jedno przedszkole, na którym zależy nam najbardziej. W następnej kolejności wskazujemy dodatkowo również dwa przedszkola, które bierzemy pod uwagę w przypadku braku możliwości zapisu do przedszkola wybranego jako pierwsze.

 

Niskie opłaty
Za pobyt dziecka w przedszkolu miejskim do 5 godzin – rodzic nie ponosi opłat. Jeżeli jest to powyżej 5 godzin płaci się za każdą godzinę 1,30 zł. Zatem, jeżeli dziecko jest w przedszkolu 9 godzin, opłata za 1 dzień pobytu wynosi 5,20 zł. Koszt wyżywienia, w skład którego wchodzi śniadanie, drugie śniadanie, obiad i podwieczorek wynosi ok. 9 zł. Miesięczny, 9 godzinny pobyt dziecka w przedszkolu (opłata za opiekę i wyżywienie) wynosi ok. 290 zł. Jeżeli dziecko nie było w przedszkolu nie są naliczane opłaty.

 

Formalności
Wnioski papierowe składa się wraz z odpowiednimi dokumentami we wszystkich przedszkolach wybranych przez rodzica. Podczas składania podania o przyjęcie do przedszkola nie liczy się kolejność zgłoszeń, dlatego nie jest konieczne złożenie dokumentów już pierwszego dnia rekrutacji. Lista przedszkoli: https://um_jaslo.bip.gov.pl/placowki-publiczne/oswiata.html 

Według ustawy, w pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są dzieci: pochodzące z rodzin wielodzietnych; posiadające orzeczenie o niepełnosprawności; posiadające rodziców lub rodzeństwo z orzeczeniem o niepełnosprawności; samotnych rodziców; wychowujące się w rodzinach zastępczych. Podczas rekrutacji do przedszkoli brane są również pod uwagę oprócz kryteriów rządowych, kryteria samorządowe, uwzględniane tylko przy rekrutacji uzupełniającej.


Terminarz rekrutacji do przedszkoli w Jaśle na rok szkolny 2024/2025- 12 - 23 lutego - składanie wniosku o przyjęcie do przedszkola
- 27 lutego - 1 marca - weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną
- 5 marca - podanie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
- 7 marca - podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych
- 8 marca - 15 kwietnia - procedura odwoławcza od nieprzyjęcia dziecka do przedszkola
- 16 - 23 kwietnia – rekrutacja uzupełniająca (tylko w przedszkolach, które dysponują jeszcze wolnymi miejscami po przeprowadzonej rekrutacji)
- 24 - 26 kwietnia - weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną w postępowaniu uzupełniającym
- 29 kwietnia - podanie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym
- 30 kwietnia - podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym


Urząd Miasta w Jaśle 

50000 Pozostało znaków