Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Jasielska Karta Dużej Rodziny

1195

Rada Miejska Jasła jednogłośnie przyjęła projekt uchwały zaproponowany przez Andrzeja Czerneckiego, burmistrza Jasła w sprawie wprowadzenia Jasielskiej Karty Dużej Rodziny.

Program adresowany jest do rodzin wielodzietnych, zamieszkałych i zameldowanych na terenie Jasła i uprawniać będzie od 20 do 50 proc. ulg na usługi prowadzone przez miejskie jednostki i instytucje.

- Wprowadzenie takiej karty jest przede wszystkim promowaniem rodzin wielodzietnych, które niejednokrotnie spotykają się z problemami finansowymi. Będziemy zachęcać firmy i instytucje, by włączyły się w tę akcję – mówi Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła.

{youtube}JeBISWSka8o&feature{/youtube}

W ramach katalogu ulg planuje się wprowadzenie zniżek (20-50 proc.): na korzystanie ze wszystkich obiektów MOSiR, na imprezy kulturalne w Jasielskim Domu Kultury, na korzystanie z oferty Muzeum Regionalnego w Jaśle. Rodziny wielodzietne będą płacić mniejszą stawkę za odpady komunalne, będą również miały pierwszeństwo przy przyjęciach do przedszkoli na terenie Jasła. Dodatkowo miasto będzie starało się, aby do programu zaangażowały się inne podmioty działające na terenie miasta.
Obsługą programu będzie się zajmował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Karta będzie wydawana w Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia Rodzin (ul. Floriańska 8a). Program adresowany jest do rodzin wielodzietnych zameldowanych i zamieszkałych na terenie Jasła pod wspólnym adresem, w której na utrzymaniu rodziców/opiekunów (rodzica/opiekuna) lub rodziny zastępczej pozostaje troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności bez ograniczenia wieku. Do członków rodziny wielodzietnej nie zalicza się dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.
Katalog ulg, zwolnień i preferencji dla rodzin wielodzietnych, który obecnie jest opracowywany, będzie otwarty. Informacje o katalogu będzie można uzyskać na stronie internetowej miasta www.jaslo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

UMJ

50000 Pozostało znaków