Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Hospitalizowani będą mogli głosować

Hospitalizowani będą mogli głosowaćRadni przyjęli uchwałę o utworzeniu w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle dwóch obwodów głosowania

Radni przyjęli uchwałę o utworzeniu w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle dwóch obwodów głosowania, w zarządzonych na 21 października br., wyborach do Rady Miejskiej Jasła, Rady Powiatu w Jaśle i Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz wyborach Burmistrza Miasta Jasła.
Obwód nr 28 zostanie utworzony w budynkach szpitalnych przy ul. Lwowskiej 28, a obwód nr 29 w budynku przy ul. Za Bursą 1. Obydwa odrębne obwody głosowania zostały utworzone w tych samych miejscach, w których były zlokalizowane obwody w wyborach do Sejmu i do Senatu RP.

50000 Pozostało znaków