Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Gminy zapłacą za swoje maluchy w jasielskich żłobkach

Gminy zapłacą za swoje maluchy w jasielskich żłobkachW Jaśle działają żłobki i kluby dziecięce, które mogą zapewnić opiekę także maluchom spoza miasta, pod warunkiem, że gminy, z których dzieci są przywożone zapłacą.

Jasielscy radni przegłosowali uchwały zezwalające burmistrzowi na zawarcie stosownych porozumień z gminami: Jasło i Dębowiec.
Na mocy tych porozumień (zawartych na czas od 1 czerwca do 31 grudnia br.) gminy zobowiązują się do przekazywania środków finansowych na dotację celową udzielaną przez Miasto Jasło dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce w Jaśle, na dzieci będące mieszkańcami gmin Jasło i Dębowiec.

50000 Pozostało znaków