Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Harmonogram prac na drogach powiatowych zaakceptowany

Harmonogram prac na drogach powiatowych zaakceptowany

Rozbudowa dróg relacji Jasło – Dębowiec – Folusz i Świerchowa – Osiek Jasielski – Samoklęski oraz likwidacja osuwisk w Bączalu Górnym i Sowinie to główne inwestycje w infrastrukturę drogową w 2013 r. na terenie Powiatu Jasielskiego.

Po zapoznaniu się z informacją na temat stanu dróg powiatowych, zawierającą ocenę stanu nawierzchni i pobocza, radni na Sesji Rady Powiatu w Jaśle w dniu 23 maja 2013 r. jednogłośnie przyjęli harmonogram prac do wykonania w 2013 r.
Zgodnie z harmonogramem jeszcze w tym roku będą rozbudowane drogi relacji Jasło – Dębowiec – Folusz i Świerchowa – Osiek Jasielski – Samoklęski. Wykonana zostanie również stabilizacja osuwiska w Bączalu Górnym i Sowinie wraz z odbudową dróg w obrębie tych osuwisk.
W ramach odbudowy powiatowej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Jasielskiego zaplanowano także odbudowę dróg Zarzecze – Łajsce (w miejscowości Zarzecze – 1 850 m), Czeluśnica – Umieszcz (1 855 w Czeluśnicy i Umieszczu), Sieklówka – Warzyce (w Sieklówce 487 m), Krempna –Polany (820 m w Polanach), Jasło – Błażkowa (1 110 m w Brzyskach), Grudna – Kunowa – Pusta Wola (w miejscowości Kunowa 530 m) oraz Trzcinica – Osobnica – Cieklin – Dobrynia (w Osobnicy 3 995 m i 450 m w Radości).

Harmonogram prac na drogach powiatowych zaakceptowanyOdbudowany zostanie również most na potoku Ryj w miejscowości Kąty. Na pozostałych drogach zostaną wykonane bieżące naprawy, likwidacja wybojów przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej, ścinanie zawyżonych poboczy, udrażnianie rowów przydrożnych oraz profilowanie nawierzchni żwirowych. Roboty z zakresu bieżącego utrzymania dróg i mostów powiatowych będą realizowane w miarę posiadanych środków finansowych.

Harmonogram prac na drogach powiatowych zaakceptowany


To dla mnie olbrzymia satysfakcja, że w ciągu sześciu lat, kiedy stoję na czele Zarządu Powiatu, udało się wyremontować ponad 150 km dróg i wybudować kilka mostów. W tym roku również rozbudujemy i odbudujemy kilkadziesiąt kilometrów dróg. Jednak uważam, że najważniejszym osiągnięciem jest rozbudowa drogi Jasło – Dębowiec – Folusz. Już od dawna dochodziły do mnie głosy, że mieszkańcy powiatu z utęsknieniem czekają na remont tej drogi. Wielu z nich przestało już wierzyć, że on kiedykolwiek nastąpi. Dlatego tym bardziej jestem zadowolony, że po wielu trudnych działaniach udało się uzyskać środki na tę inwestycję, ponieważ jest to jeden z najważniejszych szlaków komunikacyjnych w powiecie. Prowadzi on z Jasła do Folusza, gdzie większość mieszkańców naszego powiatu udaje się, aby odpoczywać. Ponadto powołanie bazyliki w Dębowcu spowodowało, że turystyka religijna nabrała dużych rozmiarów i dzięki tej drodze będzie łatwiej tam dojechać z kierunku Jasła i Gorlic – powiedział Starosta Jasielski Adam Kmiecik.

Starostwo Powiatowe w Jaśle

50000 Pozostało znaków