Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Dzień Otwartego Notariatu - testamenty

Dzień Otwartego Notariatu - testamentyW sobotę, 26 listopada, w godzinach 10 - 16, w budynku Urzędu Miasta w Jaśle, w ramach edukacyjno-społecznej akcji Dzień Otwartego Notariatu, dyżurować będą notariusze. Hasłem tegorocznej edycji, której organizatorem jest Krajowa Rada Notarialna we współpracy z izbami notarialnymi, jest testament notarialny.


W Polsce najbardziej popularne są testamenty sporządzane osobiście przez testatora (tzw. testamenty własnoręczne, holograficzne) oraz testamenty notarialne. Wszystkie dopuszczalne w polskim prawie sposoby sporządzenia testamentu mają taką samą moc prawną i wywierają takie same skutki.
Jak sporządzić testament?
• testament może sporządzić każda osoba pełnoletnia, o ile nie została ubezwłasnowolniona;
• testamentu nie można sporządzić przez pełnomocnika;
• za życia spadkodawcy testament nie wywołuje skutków prawnych – spadkodawca może dowolnie dysponować swoim majątkiem, może testament zmienić, odwołać lub sporządzić kolejny;
• aby testament własnoręczny był ważny, musi być w całości napisany własnoręcznie, opatrzony podpisem i datą sporządzenia.

Dlaczego testament notarialny?
• notariusz potwierdzi tożsamość spadkodawcy i upewni się, jaka jest rzeczywista wola testatora – to pozwoli uniknąć wątpliwości dotyczących zarówno osoby, która testament sporządziła, jak i jego zapisów;
• obecność notariusza przy sporządzaniu testamentu gwarantuje jego poprawność pod względem prawnym – nieprecyzyjne zapisy mogą prowadzić do sporu pomiędzy spadkobiercami (spory rozstrzyga sąd i może się zdarzyć, że wola spadkodawcy zostanie, zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, zastąpiona zasadami ustawowymi);
• podważenie testamentu w formie aktu notarialnego jest stosunkowo trudne – czynności dokonane przez notariusza mają charakter dokumentu urzędowego;
• notariusz jako profesjonalista wytłumaczy wszelkie zawiłości związane z testamentem oraz zaproponuje takie zapisy, które pozwolą w pełni zrealizować zamierzenia testatora;
• sporządzenie testamentu notarialnego z reguły odbywa się w kancelarii notarialnej, ale w sytuacji wyjątkowej (np. zły stan zdrowia testatora) może odbyć się także w mieszkaniu testatora, domu opieki czy szpitalu;
• na prośbę testatora testament notarialny może zostać zarejestrowany w Notarialnym Rejestrze Testamentów (NORT) utworzonym przez Krajową Radę Notarialną – rejestracja dla spadkodawcy jest bezpłatna i ułatwia zainteresowanym szybkie odszukanie testamentu po śmierci testatora.

Otwarta formuła
Coroczna społeczna akcja edukacyjna pozwala wszystkim zainteresowanym uzyskać praktyczne informacje w ważnych dla każdego obszarach prawa. Tematy przewodnie kolejnych edycji nie ograniczają jednak listy poruszanych zagadnień. Formuła Dnia Otwartego pozwala dowiedzieć się wszystkiego na temat spraw, które można załatwić w kancelarii notarialnej.
Patronat honorowy nad tegoroczną edycją objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, Miasto Jasło jest lokalnym partnerem akcji.
materiały prasowe/UMJ

50000 Pozostało znaków