Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

500+ w Jaśle – miesięczne podsumowanie

500 plusMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, iż na dzień 29 kwietnia br. przyjętych zostało 1 767 wniosków o świadczenie wychowawcze, w tym: w wersji papierowej – 1436, w wersji elektronicznej – 331. Wydanych zostało 611 decyzji o świadczenie wychowawcze.

Na dzień 29.04.2016. wypłacono świadczenia wychowawcze na łączną kwotę 495 316,80 zł dla 991 dzieci.
Od 1 maja 2016 r. świadczenia wychowawcze będą wypłacane w kasie Banku Spółdzielczego w Bieczu Oddział w Jaśle, ul. Stroma 2 oraz przekazywane na rachunki bankowe w każdą trzecią środę miesiąca, a w przypadku gdy środa będzie dniem wolnym od pracy w kolejny dzień roboczy.
MOPS Jasło

50000 Pozostało znaków