Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Zmiany w uchwale o gospodarce odpadami

2W związku z zakwestionowaniem przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie opłat za odpady dotyczących osób uczących się w systemie dziennym poza Jasłem, radni jasielscy musieli wrócić do uchwały dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi podjętej 4 marca br.

W ramach dostosowania uchwały do obowiązujących przepisów na ostatniej sesji (3 kwietnia br.) zapisy dotyczące kwestionowanych opłat dotyczących osób uczących się w systemie dziennym poza Jasłem, zostały z uchwały usunięte. Nie uległy zmianie wysokości kwot ustalonych za odpady sortowane i niesortowane od mieszkańca. Ci, od których odbierane będą tzw. odpady zmieszane zapłacą – tak jak już to było ustalone -13 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej w gospodarstwie domowym, a ci, którzy będą prowadzić selektywną zbiórkę odpadów – 9,75 zł miesięcznie od osoby.

3Jednocześnie radni przyjęli poprawkę dotyczącą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi niesortowanymi z nieruchomości niezamieszkałych, na których jednak odpady komunalne powstają. Obniżone w stosunku do poprzednio przyjętej uchwały opłaty wyniosą: 15 zł za pojemnik o pojemności 120 litrów; 30 zł za pojemnik o pojemności 240 litrów; 126,15 zł za pojemnik o pojemności 1100 litrów; 716,80 zł za pojemnik o pojemności 7 m sześciennych.
Propozycje opłaty za odpady posortowane odbierane z nieruchomości niezamieszkałych, na których odpady komunalne powstają pozostały bez zmian. Od lipca br. będą one wynosić: 11 zł za pojemnik o pojemności 120 litrów; 22 zł za pojemnik o pojemności 240 litrów; 92,22 zł za pojemnik o pojemności 1100 litrów; 524 zł za pojemnik o pojemności 7 m sześciennych.
Jednocześnie Rada przyjęła wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wprowadziła poprawki do „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jasła”.

UMJ

Portal miastojaslo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które są niezwiązane z tematem, zawierają wulgaryzmy, reklamy czy też treści obrażające inne osoby. Użytkowniku ponosisz odpowiedzialność za treść swoich komentarzy zgodnie z Polskim Prawem oraz normami obyczajowymi.

50000 Pozostało znaków