Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Wnioski po powodzi z 2010 roku wyciągnięte, a jej skutki zlikwidowane

DPP 1Miasto Jasło i powiat jasielski zostały bardzo mocno poszkodowane w powodzi w 2010 roku. Zniszczeniu uległo wiele budynków mieszkalnych, obiektów itp.

Wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska podczas konferencji prasowej poinformowała media, że w sumie na całą pomoc, na odbudowę infrastruktury zniszczonej, jak również na zasiłki dla rodzin poszkodowanych na remont, odbudowę mienia, które zostało zniszczone podczas powodzi rząd Polski przekazał ogromne pieniądze. Dla samego miasta Jasła na odbudowę infrastruktury 23 mln złotych i na wypłatę zasiłków dla rodzin poszkodowanych ponad 14 mln złotych. W skali całego województwa przekazane zostały 282 mln złotych dla poszkodowanych na odbudowę swoich gospodarstw domowych i 459 mln złotych przekazano jednostkom samorządu terytorialnego na odbudowę infrastruktury zniszczonej. Po powodzi w 2010 roku, zdaniem wojewody podkarpackiego zostały wyciągnięte bardzo głębokie wnioski jeżeli chodzi o ochronę przeciwpowodziową.

DPP 10
- Na przestrzeni ostatnich kilku lat od 2011 do końca 2013 roku zostało przeprowadzonych i zakończonych wiele inwestycji (w tym dwie duże inwestycje w mieście Jaśle). Przeprowadzenie tych inwestycji spowodowało, że zagrożenie powodziowe, które w tym roku również dotyczyło miasta Jasła zostało zniwelowane i ochrona przeciwpowodziowa Jasła jest zdecydowanie lepsza – mówi wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska. Również w skali całego województwa zostało zrealizowanych kilka inwestycji, które poprawiły bezpieczeństwo. Przygotowane zostały nowoczesne elektroniczne narzędzia do podejmowania działań pomagających podejmować decyzje gdzie, jakie środki skierować w sytuacji kryzysowej -dodaje.

DPP 2
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Wojewody zaprezentował aplikację, dzięki której można prognozować i analizować gdzie, jaki teren, przy jakim opadzie będzie zalany i ile osób należy ewakuować oraz jakie podjąć działania.
- Jesteśmy zdecydowanie na innym etapie i zdecydowanie lepiej przygotowani do powodzi niż w roku 2010, a to przekłada się na bezpieczeństwo przede wszystkim mieszkańców Podkarpacia, gmin, miasta Jasła i powiatu jasielskiego – zapewnia Chomycz-Śmigielska.

Fakt, że na ochronę przeciwpowodziową nie należy patrzeć fragmentarycznie, przez pryzmat danej miejscowości nie budzi u nikogo wątpliwości. Wojewoda podkarpacki zwróciła uwagę na oddziaływanie pomiędzy poszczególnymi miejscowościami w zlewniach Wisły, Wisłoki, Jasiołki, czy innych cieków wodnych. Zasygnalizowała kwestie oddziaływania regionalnego, międzykrajowego, by patrzeć na ochronę przeciwpowodziową całościowo. Wojewoda wspomniała o przygotowanym kiedyś planie ochrony przeciwpowodziowej dla miasta Jasła i powiatu jasielskiego i okolic. Podkreśliła, że ważnym elementem tego planu jest budowa zbiornika Kąty – Myscowa.

- Jest to cały czas kontynuowane. Został złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Obecnie ta decyzja środowiskowa jest uzupełniana. Wykonawca musi dokonać kilku uzupełnień – mówi wojewoda podkarpacki. Jest duża nadzieja, że do końca 2014 roku ta decyzja zostanie wydana. Wydanie decyzji środowiskowej przez DOŚ umożliwi przygotowanie kolejnych etapów tej inwestycji. Budowa tego zbiornika zabezpieczy nie tylko powiat jasielski, miasto Jasło, ale również szerszą część naszego województwa – dodaje.

DPP 3

Skutki powodzi z 2010 roku na terenie miasta Jasła zostały zlikwidowane. Ponad 37 mln złotych zostało skierowanych do Jasła w związku z tym, co wydarzyło się w maju i czerwcu 2010 roku.
- Pokazuje to zaangażowanie i skuteczność państwa polskiego jeżeli chodzi o pomoc w zlikwidowaniu skutków w infrastrukturze i pomoc dla mieszkańców – mówi burmistrz miasta Andrzej Czernecki. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że Jasło jest o wiele lepiej przygotowane do obrony przed powodzią, niż było przed 2010 rokiem. Po powodzi z 2006 roku powstało obwałowanie Gądek i to osiedle jest bezpieczniejsze, choć było zalane w 2010 roku. Analizy wykazują, że po uzupełnieniu tego obwałowania zabezpieczającego osiedle Rafineryjne taka sytuacja nie powinna mieć miejsca – informuje burmistrz.

Przygotowywane są kolejne zabezpieczenia, a 2015 rok i kolejne lata zdaniem burmistrza będzie to czas, w którym te inwestycje będą realizowane i znakomicie poprawi się bezpieczeństwo publiczne.
DPP 19

Jakub Dzik, zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim nakreślił zasady działania Systemu Informacji Przestrzennej GIS.
- System ten służy do wizualizacji, przetwarzania i dostarczenia wyprzedzającej prognozy oraz informacji na temat rozwoju niekorzystnych zjawisk, w szczególności zjawisk powodziowych – informował Jakub Dzik.

Miasto, powiat, województwo przygotowane, jednak jeszcze wiele pracy przed nimi.

Anna Dziura

Portal miastojaslo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które są niezwiązane z tematem, zawierają wulgaryzmy, reklamy czy też treści obrażające inne osoby. Użytkowniku ponosisz odpowiedzialność za treść swoich komentarzy zgodnie z Polskim Prawem oraz normami obyczajowymi.

50000 Pozostało znaków