Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

V Konferencja Ekologiczna

V Konferencja Ekologiczna8 października 2013 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle odbyła się V Konferencja Ekologiczna. Tematem konferencji były „Ptaki i ich ochrona w Beskidzie Niskim”. FOTORELACJI

W Konferencji udział wzięli nauczyciele biologii i przyrody z Jasła, Biecza, Skołyszyna, Kołaczyc, Brzysk, Duląbki, Desznicy i Kątów oraz trzyosobowe grupy uczniów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnikami były również osoby zainteresowane, niebędące nauczycielami. 

Gośćmi Konferencji byli: Antoni Wydro Podkarpacki Wicekurator Oświaty, Jan Krukar Dyrektor Powiatowego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Jaśle, Iwona Trawińska-Ćwiertniewicz Dyrektor Biura Senator Alicji Zając, dr Dominik Wróbel p.o. Dyrektora Instytutu Politechnicznego PWSZ w Krośnie, Roman Kościow reprezentujący LOTOS Infrastruktura oraz Janusz Szewczyk Dyrektor Jasielskiego Domu Kultury.

V Konferencja Ekologiczna


W części teoretycznej prelekcje wygłosili: dr inż. Marian Stój (Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków): Ochrona ptaków ze szczególnym uwzględnieniem gatunków występujących w obszarze Natura 2000 Beskid Niski, mgr Damian Nowak (Magurski Park Narodowy): Migracja orlika krzykliwego na podstawie badań telemetrycznych, mgr Grzegorz Cierlik (Prezes Stowarzyszenia Carpatica) Akcja Carpatica – 15 lat badań migracji ptaków w Beskidzie Niskim oraz mgr Edyta Jost (Carpatica): Migracje wybranych gatunków ptaków na podstawie wyników badań Akcji Carpatica.

V Konferencja Ekologiczna


W drugiej części uczestnicy odwiedzili Terenową Stację Badania Wędrówek Ptaków Stowarzyszenia CARPATICA w Myscowej. Tam wysłuchali wykładu na temat pracy wolontariuszy w Akcji Carpatica, który wygłosił Sławomir Czyżowicz i wraz z nim udali się na obchód w celu odłowienia ptaków, które złapały się w rozstawione sieci oraz asystowali przy obrączkowaniu. Więcej na temat działalności Akcji Carpatica można przeczytać na stronie www.carpatica.org.

V Konferencja Ekologiczna


Uczestnicy Konferencji otrzymali również materiały edukacyjne przekazane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Rzeszowie (publikacja Obszary NATURA 2000 na Podkarpaciu), Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (Wędrówka. Przystosowanie ptaków do zmian pór roku), folder wydany przez Akcję CARPATICA (w tym raport z badań terenowych w 2012 roku) oraz Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych (Ochrona strefowa ptaków).

V Konferencję Ekologiczną pn. Ptaki i ich ochrona w Beskidzie Niskim zorganizowali: Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle oraz Jasielskie Stowarzyszenie CONSENSUS. Konferencja odbyła się pod patronatem Starosty Jasielskiego. Współorganizatorami byli: Powiat Jasielski, Stowarzyszenie Carpatica i Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle. Partnerem głównym wydarzenia była Grupa LOTOS S.A. 

Patronat medialny sprawował między innymi nasz portal www.miastojaslo.pl

MDK w Jaśle

50000 Pozostało znaków