Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Uroczyste zakończenie roku akademickiego dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Uroczyste zakończenie roku akademickiego dla studentów Uniwersytetu Trzeciego WiekuUniwersytet Trzeciego Wieku przy Podkarpackiej Szkole Wyższej im. Bł. Ks. Władysława Findysza łączy ludzi starszych, pochodzących z Jasła i jego okolic. 27 czerwca 2013 roku zakończył się kolejny rok akademicki jasielskich seniorów. FOTORELACJA

Uniwersytet działa sześć lat. Wczorajszą uroczystość rozpoczęto od odśpiewania hymnu UTW, do którego słowa napisała Maria Gubała. Celów Uniwersytetu jest wiele. To m.in. upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych, aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczna i fizyczna osób starszych oraz poszerzanie wiedzy i umiejętności seniorów. Takie cykliczne spotkania sprzyjają nawiązywaniu kontaktów oraz są miłą odskocznią od dnia codziennego.

Uroczyste zakończenie roku akademickiego dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku


Na naszym Uniwersytecie upływu czasu nie czujemy. Nie zatrzymaliśmy go, ale oswoiliśmy ten czas. Na stan emeryta patrzymy pogodnie, bo mamy takie oto motto: Młodość nie jest tylko okresem w życiu. Jest stanem ducha, wyrazem woli, zwycięstwem wyobraźni i siłą emocji. Nie zostaje się starym po przeżyciu pewnej liczby lat. Zostaje się starym, gdyż porzuciło się swoje ideały. Lata marszczą skórę, odrzucenie ideałów marszczy duszę. Młodym jest ten, kto się dziwi i zachwyca jak dziecko. Stawia czoło zdarzeniom i znajduje radość w grze życia. Jesteśmy tak młodzi jak nasza wiara, jak nasza ufność i jak nasza nadzieja – mówiła Waleria Ćwik

W księdze studentów zapisanych jest 312 członków. Działalność UTW trwa sześć lat. W ciągu tych lat skreślonych zostało 122 członków, a czynnych jest 190 studentów. Przeciętnie około 100 osób uczestniczy w zajęciach, wycieczkach, imprezach. Dzięki projektom i zadaniom publicznym podnoszona jest jakość i wprowadzane są nowe formy działalności statutowej.

Starosta Jasielski w swoim liście skierował wiele ciepłych słów do studentów - Starość jest czymś wspaniałym, jeśli nie zapomniało się, że to znaczy zaczynać – napisał filozof. Znając Państwa środowisko wiem, że należą Państwo do tych osób, które nigdy nie utraciły umiejętności rozpoczynania na nowo, ciągle poszerzając i wzbogacając swoją wiedzę (…) Dlatego z okazji zakończenia roku akademickiego składam Zarządowi i słuchaczom JUTW serdeczne gratulacje oraz wyrazy uznania i szacunku za podejmowane inicjatywy na rzecz edukacji, aktywizacji i integracji społeczności osób starszych.

Uroczyste zakończenie roku akademickiego dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku


Uroczyste zakończenie roku akademickiego dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku


Studenci Jasielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku popularyzują niezwykle istotną i ważną formę edukacji ludzi starszych. Mimo zakończonej kariery zawodowej chcą swój czas poświęcić na rozwijanie sprawności intelektualnej i fizycznej. JUTW skupia w sobie ludzi aktywnych, pełnych zaangażowania, z pasją realizujących swe marzenia. Nie tylko doskonalą swe uzdolnienia, ale także szukają wsparcia, kontaktów z innymi.
Rok akademicki 2012/2013 na Jasielskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku obfitował w różnego rodzaju inicjatywy. Prezes Irena Becla w swoim wystąpieniu podsumowała pracę.

Uroczyste zakończenie roku akademickiego dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku


Inicjatyw, akcji, wyjazdów było wiele. Rok 2012 był niepowtarzalny i musieliśmy się zmierzyć od początku do końca z działalnością UTW opierając się o tematykę, bo to był rok aktywności osób starszych i solidarności między pokoleniowej, a zatem rok Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Braliśmy udział w realizacji programu obchodów tego roku - Krajowy Kongres w Warszawie. Nie tylko reprezentacja, ale cała wycieczka wyjechała na ten kongres. Obchody Regionalne – Rzeszów – prezentowaliśmy swój dorobek. Również braliśmy udział w olimpiadzie, która odbywała się na zaproszenie Uniwersytetu Łańcuckiego, później w Jarosławiu na uroczystych obchodach, a poza tym zaprosili nas jeszcze Przemyśl, Sanok, Krosno, Przeworsk. Były również lokalne obchody tego roku: prezentacja dorobku pięcioletniego w Rzeszowie, organizacja zlotu 16tu Uniwersytetów na terenie skansenu Karpacka Troja(…) - mówiła prezes. To tylko niektóre z zadań jakich podjęli się słuchacze JUTW.

,,Człowiek może stawać się naprawdę człowiekiem wykorzystując wszystkie swoje zdolności”. Te oto słowa zostały wpisane do dyplomów nadania tytułu Honorowego Członka Jasielskiego Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W historii powstania, początkach działalności UTW cenną okazała się pomoc wielu zaprzyjaźnionych osób. Dyplomy otrzymali: dr Alicja Barłowska-Łapka oraz Ewa Wawro.

Uroczyste zakończenie roku akademickiego dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku


Z całego serca dziękuję za to piękne wyróżnienie i chcę powiedzieć, że uzyskałam go tylko dzięki Wam. Kontakt z Wami, spotkania to niezapomniane chwile – powiedziała dr Alicja Barłowska

Uroczyste zakończenie roku akademickiego dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku


Jestem niezwykle wzruszona i zaszczycona tym wyróżnieniem. Obserwując to w jaki sposób Państwo cudownie działacie , jak cały czas rozwijacie się, wykorzystujecie swoje młode lata do tego żeby wyjść z domu i działać, a nie tylko biernie tracić czas jestem dumna i szczęśliwa, że w jakiś sposób mogłam przyczynić się do tego, że tak teraz Państwo działacie – z ogromnym wzruszeniem mówiła Ewa Wawro
Burmistrz Miasta Andrzej Czernecki wręczył wymienionym osobom dyplomy.

Uroczyste zakończenie roku akademickiego dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku


Zakończenie roku akademickiego UTW stało się doskonałą okazją do podsumowania dotychczasowej działalności Uniwersytetu i zaprezentowania planów jego funkcjonowania w przyszłości. W spotkaniu podsumowującym tegoroczne działania Uniwersytetu, oprócz studentów udział wzięli m.in. przedstawiciele władz miasta i honorowi goście. ,,Wasza społeczność jest aktywna, zintegrowana i poprzez to tworzycie Państwo prawdziwą wspólnotę” – powiedział burmistrz miasta Andrzej Czernecki. W krótkim wystąpieniu odniósł się również do historii Uniwersytetu i celów jakie przyświecały podczas jego tworzenia. Zwrócił uwagę na zachęcenie do aktywności ludzi starszych.

Za szczególne zaangażowanie w działalność studencką w roku akademickim 2012/2013 zostało wyróżnionych 25 osób. Wyróżnieni otrzymali dyplomu i pamiątkowe albumy ufundowane przez Starostę Jasielskiego.

Uroczyste zakończenie roku akademickiego dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku


Uroczyste zakończenie roku akademickiego dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku


Taka forma i ta nauka daje tym wspaniałym ludziom poczucie tego, że czuja się dowartościowani i potrzebni bliskim i nie tylko. Kończący ten rok akademicki seniorzy, czują się bardzo dowartościowani i dumni, że mogą w takim przedsięwzięciu czynnie uczestniczyć. Uczestnicy Uniwersytetu Trzeciego Wieku są mocno zaangażowani w zajęcia, które często są połączone z wyjazdami, spotkaniami. Dzięki zajęciom, jakie dostarcza im Uniwersytet mogą nieustannie poznawać świat i poszerzać swoją wiedzę oraz umiejętności. 

Uroczyste zakończenie roku akademickiego dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku


Uroczyste zakończenie roku akademickiego dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku


Część oficjalna, wręczenie honorowych tytułów, wyróżnienia, a na zakończenie utalentowani artyści z MDK-u porwali serca publiczności m.in. piosenką Anny German ,,Tańczące Eurydyki”. Gromkimi brawami nagrodzeni zostali seniorzy z sekcji artystycznej, którzy pod przewodnictwem pani Barbary Tory przygotowali imponujący program.

Czas upływa nieubłagalnie dla każdego z osobna, jak i dla całej naszej zbiorowości. Jest to problem wszystkich. Patrząc na słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku jesteśmy pełni podziwu. To ludzie mający w sobie ogrom siły, energii, pomysłów, radości. W imieniu redakcji portalu miastojaslo.pl życzymy naszym jasielskim studentom UTW ciekawych pomysłów, sięgania po nowe odkrycia i cieszenia się tym, co przynosi każdy dzień. Niech radość wakacji wejdzie niepostrzeżenie i cicho w Państwa życie. Nauczmy się liczyć nowe dni abyśmy osiągnęli mądrość i dobroć serca.

Anna Dziura

Zapraszamy do obejrzenia naszej fotorelacji z uroczystości

 

 

 

50000 Pozostało znaków