Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Termomodernizacja I LO i Bursy Międzyszkolnej

Termomodernizacja I LO i Bursy MiędzyszkolnejW marcu ruszą prace termomodernizacyjne obiektów użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego. Ocieplone zostaną budynki I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle i Bursy Międzyszkolnej.

Zadanie wykonywane jest w ramach realizacji projektu „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego – etap II”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013. Całkowita wartość inwestycji wyniesie ponad 2 mln złotych.

Termomodernizacja I LO i Bursy Międzyszkolnej

Zaplanowane w ramach projektu działania, to kontynuacja pierwszego etapu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego. Ocieplone zostały wówczas budynki II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle oraz Starostwa Powiatowego. Dzięki inwestycjom termomodernizacyjnym zmniejszamy straty ciepła w budynkach i podnosimy sprawność jego wytwarzania, co przynosi efekt w postaci oszczędności w wydatkach na energię – wyjaśnia starosta, Adam Kmiecik.

Termomodernizacja I LO i Bursy Międzyszkolnej

W ramach projektu w I Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle dokończone zostaną prace termomodernizacyjne budynku szkoły, której ściana frontowa ocieplona została w 2010 roku. Wykonana zostanie izolacja przeciwwilgociowa i wymieniona instalacja centralnego ogrzewania.

Zakres prac w Bursie Międzyszkolnej obejmować będzie oprócz docieplenia budynku nadbudowę i ocieplenie dachu. Ponadto wymienione zostaną instalacje centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Planowana jest likwidacja kotłowni i montaż węzła cieplnego z przyłączeniem do sieci miejskiej. Zamontowana zostanie także instalacja solarna.

Termomodernizacja I LO i Bursy Międzyszkolnej

Realizacja tego zadania jest elementem programu modernizacji i rozwoju bazy oświatowej przyjętego na początku kadencji przez Zarząd Powiatu. Celem naszych działań jest dostosowanie obiektów szkolnych do aktualnych potrzeb w tym zakresie – mówi wicestarosta, Franciszek Miśkowicz.

Termomodernizacja I LO i Bursy Międzyszkolnej


Zadaniem priorytetowym jest dla powiatu utrzymanie dobrego poziomu szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Dlatego też podejmujemy działania, które mają na celu zadbać o wyposażenie szkól oraz ich modernizację -dodaje Zbigniew Dranka, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Jaśle.

Zakończenia prac planowane jest na koniec września 2014 roku.

Starostwo Powiatowe w Jaśle

 

50000 Pozostało znaków