Black frider tworzenie stron internetowych Jasło

Światełko Betlejemskie w Jaśle

31„Pokój jest w nas” tak brzmi tegoroczne hasło akcji Betlejemskie Światło Pokoju. Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem przywiezione zostało do Jasła przez przedstawicieli jasielskiego hufca Związku Harcerstwa Polskiego.

Władze Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Jaśle im. Rodziny Madejewskich: komendant phm. Waldermar Marek, skarbnik hm. Dorota Rzońca oraz z-ca komendanta Hufca hm. Wiesław Hap przekazały je przedstawicielom władz samorządowych, instytucji i mieszkańcom Jasła.
- „Pokój jest wśród nas”. Czy może być piękniejsze przesłanie do nadchodzącego okresu jak to, które towarzyszy temu światłu? Wzbudźmy ten pokój przede wszystkim w sobie, a wtedy o wiele łatwiej będzie oczekiwać go także od innych. Niech ten pokój gości przy naszych stołach zarówno w okresie Wigilii, jak i przez całe święta Bożego Narodzenia – powiedział po odebraniu światła Ryszard Pabian, burmistrz Jasła.

Życzenia świąteczne złożyła także Maria Kurowska, wicemarszałek województwa podkarpackiego – Powinniśmy pamiętać o tym, że nie byłoby dzisiejszego spotkania, nie byłoby tego betlejemskiego światła, gdyby 2014 lat temu nie narodził się w Betlejem Jezus. Niech to światło nas wszystkich prowadzi, niech rozświetla nasze drogi, abyśmy z roku na rok byli ludźmi pokoju i aby nasze miasta, wsie, Ojczyzna również były tymi miejscami pokoju.

Wszystkim zgromadzonym na jasielskim rynku życzenia złożył i błogosławieństwa bożego na nadchodzące święta Bożego Narodzenia udzielił ksiądz dziekan Dekanatu Jasło-Wschód Zbigniew Irzyk. –Niech to światło, które zagości w naszych domach, a także w naszym miejscu pracy, rozświetli nasze serca. Niech sprawi, żeby pokój w sercu będzie tą najpiękniejszą wartością, a wtedy na pewno będzie żyło się lepiej w naszych rodzinach, w naszym miejscu pracy, w naszym mieście, w Polsce i na całym świecie. (..) Pokój jest w nas, a więc starajmy się, aby rzeczywiście nieść ten pokój nie tylko w czasie świąt Bożego Narodzenia, ale przez cały następny rok i całe nasze życie – powiedział ks. Dziekan.

Z rąk Komendanta Hufca Jasło phm. Waldemara Marka, zastępcy Komendanta hm. Wiesława Hapa oraz skarbnika Hufca hm. Doroty Rzońcy światełko odebrali: w imieniu senator RP Alicji Zając Iwona Trawińska-Ćwiertniewicz, wicemarszałek województwa podkarpackiego Maria Kurowska, podkarpacki wicekurator oświaty, Antoni Wydro, dziekan Dekanatu Jasło-Wschód ks. Zbigniew Irzyk, burmistrz miasta Ryszard Pabian, zastępca burmistrza Antoni Pikul, sekretarz miasta Paweł Rzońca, przewodniczący Rady Miejskiej Jasła Henryk Rak oraz jego zastępcy Urszula Czyżowicz i Andrzej Dybaś, starosta jasielski Franciszek Miśkowicz, etatowy członek Zarządu Powiatu w Jaśle Tadeusz Górczyk, zastępca wójta gminy Jasło Henryk Motkowicz, Komendant Powiatowy Policji w Jaśle insp. Andrzej Wędrychowicz, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle st. bryg. Wiesław Latoszek, Komendant Straży Miejskiej w Jaśle Ryszard Mastej, przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jaśle kpt. Bogusław Antas, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Jaśle Stanisław Święch, dyrektor Jasielskiego Domu Kultury Janusz Szewczyk, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle Grażyna Leńczuk.

22

***

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część wielkich bożonarodzeniowych działań charytatywnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz osób potrzebujących. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez Austriackie Radio i Telewizję (ORF).

Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy. Roznosili oni ogień z Betlejem do różnych instytucji – szpitali, sierocińców, urzędów, aby w czasie Bożego Narodzenia stał się on żywym symbolem pokoju, braterstwa, nadziei i miłości.

Każdego roku dziewczynka lub chłopiec, wybrani przez ORF wśród grona dzieci działających charytatywnie, odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Sam moment odpalania Światła jest wyjątkowy. Miasto Betlejem leży na terytorium Autonomii Palestyńskiej uwikłanej w konflikty polityczne z Izraelem, jednakże na czas odpalenia Betlejemskiego Światła Pokoju zawieszane są działania militarne. W zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. Jeśli ze względu na skomplikowaną sytuację w relacjach izraelsko-palestyńskich zdarzało się, że nikt z Austrii nie mógł odebrać Światła wtedy dzieci izraelskie i palestyńskie przewoziły Ogień do Tel Awiwu, a nawet do samego Wiednia. Ten fenomen czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.

25

Do Wiednia Światło przybywa za pośrednictwem austriackich linii lotniczych Austrian Airlines. Na około tydzień przed świętami Bożego Narodzenia w Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.

Związek Harcerstwa Polskiego uczestniczy w betlejemskiej sztafecie od 1991 r. Tradycyjnie przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Tego samego dnia trafia ono do Krakowa i Częstochowy, skąd rozprzestrzenia się po całej Polsce, aby za pomocą rąk harcerek i harcerzy dotrzeć do wszystkich, którym bliskie jest przesłanie Betlejemskiego Światła Pokoju.

Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ do Danii.

 

Komentarze obsługiwane przez CComment