Jasło

Fotograf ślubny Jasło, Krosno

Referendum w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Jaśle

13Rada Miejska Jasła przyjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Jasła, na wniosek mieszkańców, referendum gminnego w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Jaśle. Referendum odbędzie się 8 lutego 2015 roku.

Komisja do sprawdzenia wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendum gminnego pod względem zgodności z przepisami ustawy o referendum lokalnym (w składzie: Urszula Czyżowicz, Krystyna Sikora, Michał Rybka i Krzysztof Czeluśniak) stwierdziła 3162 ważnych podpisów, co stanowi wymagane 10 procent mieszkańców. 402 podpisy komisja odrzuciła z powodu błędnego numeru PESEL, złego adresu zamieszkania oraz braku rejestracji w ewidencji ludności.

DPP 12322

W trakcie obrad nad uchwałą rozpoczęła się dyskusja w sprawie istnienia straży miejskiej w Jaśle oraz celowości przeprowadzenia referendum. Za tym, aby referendum zostało przeprowadzone opowiedział się burmistrz Jasła Ryszard Pabian: - Ustawodawca przewidział możliwość wyrażania woli mieszkańców właśnie przez referendum. Ustawowy obowiązek przez inicjatorów został spełniony. Wymagana liczba podpisów została zebrana. Dajmy możliwość wypowiedzenia się mieszkańcom w tym temacie. Nie możemy lekceważyć ich woli. Po to wszyscy zostaliśmy powołani decyzją mieszkańców, aby działać w ich interesie – podkreślił.

Referendum przeprowadzone zostanie 8 lutego. Głosowanie odbywać się będzie w lokalach obwodowych komisji do spraw referendum między godz. 7.00 a godz. 21.00, bez przerw. Treść pytania referendalnego będzie brzmiała „Czy jesteś za likwidacją w mieście Jaśle Straży Miejskiej?”. Szacowany koszt przeprowadzenia referendum wynosi około 40 tys. zł.

Uchwała została przyjęta 11 głosami za, przy 8 przeciw i 2 wstrzymujących się.

DPP 123223

Na sesji stanowisko w imieniu klubu Jaślanie zajął radny Krzysztof Czeluśniak. -W imieniu klubu Jaślanie chcę złożyć wniosek, że będziemy głosować przeciwko tej uchwale. Na dzisiejszej sesji jednogłośnie podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu monitoringu. Wydajemy publiczne pieniądze na ten cel - mówił.  Nie zgodzimy się na likwidacje całkowitą Straży Miejskiej, gdyż jest ona potrzebna w mieście. Wydatkowanie 50 tys. na referendum lepiej przeznaczyć na 200 metrów chodnika albo na Czarnych Jasło. Straż miejska w tym mieście jest potrzebna. Nie jest prawdą, że Komenda Powiatowa Policji przejmie monitoring, bo takich możliwości z tego co ja wiem – nie ma – podkreślił radny Krzysztof Czeluśniak

DPP 123

Stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Jaśle

- Dzisiaj w straży miejskiej w Jaśle zatrudnionych jest 28 osób, w tym 23 strażników i 5 osób z tzw. administracji. Dla porównania w Krośnie zatrudnionych jest 16 strażników. Straż Miejska w tej chwili obsługuje 30 kamer w monitoringu wizyjnym w mieście, natomiast w Krośnie jest 18 kamer. 30 kamer obsługuje 4,5 etatu, a w Krośnie 7 etatów - mówił komendant.  Ja zrozumiałem, że to referendum zostało wywołane funkcjonowaniem fotoradaru - dodał.

DPP 1232

- Fotoradar funkcjonuje od 7 lat i to Wysoka Rada zakupiła go celem poprawy bezpieczeństwa na drogach w tym mieście. My dostaliśmy tylko narzędzie i stosowne uprawnienia, które staramy się dobrze wykonywać. Według naszej oceny pomysł ten był trafny. Wystawiamy fotoradar w 16 miejscach na terenie miasta, na 12 ulicach. Strefy pomiaru są oznaczone, są konsultowane z policją po analizie bezpieczeństwa w ruchu drogowym - podkreślił komendant. 

Skutki funkcjonowania fotoradaru zaprezentowane przez Komendanta Straży Miejskiej w Jaśle:
2007 rok. W momencie zakupu fotoradaru, przy ograniczeniu prędkości w mieście 40-50 km/h, średnia prędkość pomiaru z fotoradaru była 80 km/h. W 2008 było już 72,5 km/h, w 2011 62,5 km/h, a w 2013 59,3 km. Spadła poniżej 60 km. Chciałem przypomnieć, że fotoradar robi zdjęcia od 61 km/h.
W 2012 roku wypisaliśmy 8178 mandatów, w tym 1433 pouczenia.
2013 rok: 2959 mandatów, 1202 pouczenia
2014 rok: 1815 mandatów, 620 pouczeń
W ciągu 7 lat znacząco spadła średnia prędkość, co roku spada liczba wykroczeń, a co najważniejsze w kontroli nie odnotowana przez te 7 lat wypadku ze skutkiem śmiertelnym w miejscach, w których dokonujemy pomiaru.
Mieszkańcy Jasła i powiatu dostają tylko łącznie 10% wszystkich mandatów.
Nie jesteśmy restrykcyjni. Jesteśmy jedyną strażą w Polsce, która w takiej liczbie, daje tak wielką liczbę pouczeń. Uważam, że ten środek oddziaływania wychowawczego przynosi i w Jaśle przyniósł odpowiednie skutki - zauważa komendant. 
UMJ / red.

Poinformuj nas