Black frider tworzenie stron internetowych Jasło

Stypendia Burmistrza Miasta Jasła

stypendia-162 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów jasielskich otrzymało stypendia Burmistrza Miasta Jasła za rok szkolny 2013/2014. 45 uczniów otrzymało stypendium za wyniki w nauce, a 17 za osiągnięcia jednokierunkowe. W ubiegłym roku stypendia takie uzyskało 38 uczniów.

Stypendia są nagrodą pieniężną i wynoszą dla ucznia szkoły podstawowej 700 zł, a dla ucznia gimnazjum 1200 zł. W tym roku na stypendia Miasto przeznaczyło ponad 62 tys. zł.

Stypendia przyznawane są na podstawie przyjętego przez Miasto Jasło "Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży". O stypendium mogli ubiegać się uczniowie klas szóstych szkół podstawowych i uczniowie klas od I do III gimnazjum. Stypendium przyznawane jest za wyniki w nauce oraz za wybitne osiągnięcia jednokierunkowe.

Stypendium za wyniki w nauce mogło zostać przyznane uczniowi, który uzyskał wzorową ocenę z zachowania oraz średnią ocen 5,6 - w przypadku uczniów szkół podstawowych i 5,4 dla uczniów szkół gimnazjalnych. Uczeń taki powinien także wykazywać się zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej.

Stypendium za wybitne osiągnięcia mógł otrzymać uczeń, który uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, uzyskał tytuł laureata konkursu interdyscyplinarnego, przedmiotowego lub tematycznego organizowanego przez kuratora oświaty o zasięgu co najmniej ponadwojewódzkim albo olimpiady co najmniej drugiego stopnia lub innego konkursu, turnieju bądź zawodów sportowych na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym.

Stypendia naukowe:
Szkoły podstawowe: Jakub Świstak Szkoła Podstawowa Nr 2, Michał Więcek Szkoła Podstawowa Nr 2, Adam Górka Szkoła Podstawowa Nr 2, Zuzanna Krzyszczuk Szkoła Podstawowa nr 2 Julia Kołcz Szkoła Podstawowa nr 2, Małgorzata Bugała Szkoła Podstawowa nr 2, Justyna Wilk Szkoła Podstawowa nr 2, Sylwia Kołodziej Szkoła Podstawowa Nr 2, Łukasz Paździerz Szkoła Podstawowa Nr 4, Patrycja Bania Szkoła Podstawowa Nr 4, Aleksandra Potempa Szkoła Podstawowa Nr 4, Aleksandra Dzik Szkoła Podstawowa Nr 4, Dominik Ziomek Szkoła Podstawowa Nr 4, Kuźnar Anna Szkoła Podstawowa Nr 4, Kamil Miśkowiec Szkoła Podstawowa Nr 4, Magdalena Wojtan Szkoła Podstawowa Nr 4, Wiktoria Śliwa Integracyjna Szkoła Podstawowa Nr 12, Katarzyna Majka Szkoła Podstawowa Nr 1, Anna Pachana Szkoła Podstawowa Nr 1, Jakub Tomkiewicz Szkoła Podstawowa Nr 1, Julia Passowicz Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi.
Gimnazja: Ewelina Mastej Gimnazjum Nr 1, Wiktoria Łaba Gimnazjum Nr 1, Katarzyna Stachacz Gimnazjum Nr 1, Aleksandra Stęgowska Gimnazjum Nr 1, Jakub Hańba Gimnazjum Nr 1, Aleksandra Kwast Gimnazjum Nr 1, Paweł Mak Gimnazjum Nr 1, Julia Czyżowicz Gimnazjum Nr 1, Olga Błażowska Gimnazjum Nr 1, Izabela Piątek Gimnazjum Nr 1, Wiktoria Furmanek Gimnazjum Nr 1, Magdalena Adamik Gimnazjum Nr 1, Mateusz Mikrut Gimnazjum Nr 1, Natalia Madej Gimnazjum Nr 1, Małgorzata Majewska Gimnazjum Nr 1, Karol Haberek Gimnazjum Nr 1, Julia Dołęga Gimnazjum Nr 1, Martyna Jarecka Gimnazjum Nr 1, Witold Augustowski Gimnazjum nr 4, Mateusz Biesiadowski Gimnazjum Nr 4, Franciszek Koszelnik Gimnazjum Nr 4, Agata Petrycka Gimnazjum Nr 4 Aleksandra Przetacznik Gimnazjum Nr 4, Mateusz Twaróg Gimnazjum Nr 4

Stypendia jednokierunkowe:
Radosław Chudy Szkoła Podstawowa Nr 2 osiągnięcia językowe, Kornelia Gierlicka Gimnazjum Nr 1 osiągnięcia językowe, Karolina Stachura Gimnazjum Nr 1 osiągnięcia humanistyczne, Cezary Bania Gimnazjum Nr 1 osiągnięcia sportowe – walki judo, Agnieszka Ziara Gimnazjum Nr 1 osiągnięcia matematyczne, Anna Zając Gimnazjum Nr 1 osiągnięcia fizyczno-biologiczne, Katarzyna Dyrek Gimnazjum Nr 1 osiągnięcia językowe, Kamil Gajewski Gimnazjum Nr 1 osiągnięcia matematyczne, Konrad Pawlik Gimnazjum Nr 1 osiągnięcia fizyczne, Marek Patrzałek Szkoła Podstawowa Nr 2 osiągnięcia matematyczno-przyrodnicze, Katarzyna Kolbusz Gimnazjum Nr 1 osiągnięcia sportowe walki judo, Oliwia Brągiel Gimnazjum Nr 1 osiągnięcia sportowe-walki judo, Natalia Jankowska Szkoła Podstawowa Nr 4 osiągnięcia sportowe – walki judo, Natalia Nocula Szkoła Podstawowa Nr 4 osiągnięcia sportowe-walki judo, Joanna Nocula Gimnazjum Nr 1 osiągnięcia sportowe-walki judo, Paulina Górniak Gimnazjum Nr 1 osiągnięcia sportowe walki Judo, Paulina Pietrusza Zespół Szkół Muzycznych w Krośnie osiągnięcia muzyczne.

UMJ

Komentarze obsługiwane przez CComment