Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Co w starostwie piszczy? Ile zarabiają urzędnicy w Starostwie Powiatowym w Jaśle?

DPP 0201Sieć Obywatelska Watchdog Polska z Warszawy (siecobywatelska.pl) w lipcu 2014 roku złożyła wniosek o udostępnienie informacji publicznej do Starostwa Powiatowego w Jaśle, w kwestii ukończonych kierunków studiów kierowników urzędu oraz kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych starostwa.

Sieć Obywatelska Watchdog Polska z Warszawy jest organizacją działającą na rzecz szerokiego dostępu obywateli do informacji publicznej, jak również zwiększenia jawności i przejrzystości finansów publicznych.

Oprócz tego zapytano o wysokość wynagrodzeń brutto, wysokość dodatków specjalnych, funkcyjnych itd. kierownictwa urzędu i kierowników komórek organizacyjnych każdego szczebla w grudniu 2013 roku oraz w czerwcu 2014 roku. Nie pominięto we wniosku nagród brutto, jakie przyznawane s a kierownictwu urzędu i kierownikom komórek organizacyjnych. Pytano o lata 2010, 2011, 2012, 2013 oraz 2014.

DPP 0205


Oto informacje o jakie wnioskowała Sieć Obywatelska Watchdog Polska (można pobrać TUTAJ)

1


b


c


d


e


Podobne wnioski skierowane zostały do wszystkich Marszałków Województw oraz Wojewodów. W części spraw złożone zostały skargi do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, m. in. wyroki: WSA w Gdańsku z 30 lipca 2014 r., sygn. akt II SAB/Gd 64/14; WSA w Warszawie z 2 lipca 2014 r., sygn. akt II SAB/Wa 249/14; WSA w Opolu z 29 kwietnia 2014 r., sygn. akt II SAB/Op 17/14 – podaje informacjapubliczna.org.pl

Źródło:
Wynagrodzenia i wykształcenie urzędników Starostwa Jasielskiego

Wynagrodzenia, nagrody i wykształcenie urzędników Starostwa Powiatowego w Jaśle

50000 Pozostało znaków