Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Rada Seniorów Miasta Jasła

IMG 0714Rada Miejska Jasła przyjęła zaproponowaną przez burmistrza Andrzeja Czerneckiego uchwałę dotyczącą powołania Rady Seniorów Miasta Jasła oraz nadania jej statutu. Rada Seniorów ma zapewnić seniorom wpływ na sprawy społeczności lokalnej, w tym najstarszego pokolenia mieszkańców.

- Rada Seniorów będzie miała charakter doradczy, konsultacyjny oraz inicjatywny. Będzie działać na rzecz walki z wykluczeniem społecznym osób starszych, a zarazem stworzy warunki do lepszego wykorzystania wiedzy i doświadczenia seniorów – zaznacza A. Czernecki, burmistrza Jasła. Członkowie rady będą mogli także zgłaszać uwagi i wnioski do projektów aktów prawa miejscowego przygotowywanych przez burmistrza i Radę Miejską Jasła, dotyczących w szczególności sytuacji seniorów.

Kadencja Rady Seniorów będzie trwała 4 lata, licząc od dnia wyborów, a w jej skład mogą być powołane wyłącznie osoby, które ukończyły 60 rok życia i mieszkają na terenie miasta Jasła. Rada Seniorów ma liczyć 16 członków wybieranych na zebraniu wyborczym spośród członków organizacji, które działają na rzecz środowisk osób starszych lub zrzeszają osoby starsze.

Końcem września Rada Miejska Jasła zadecydowała o utworzeniu Młodzieżowej Rady Miejskiej Jasła oraz o nadaniu jej statutu. Młodzieżowa Rada ma być reprezentacją uczącej się młodzieży szkół gimnazjalnych i ich absolwentów do trzech lat szkolnych po zakończeniu nauki w danej szkole na terenie miasta.

UMJ

Portal miastojaslo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które są niezwiązane z tematem, zawierają wulgaryzmy, reklamy czy też treści obrażające inne osoby. Użytkowniku ponosisz odpowiedzialność za treść swoich komentarzy zgodnie z Polskim Prawem oraz normami obyczajowymi.

50000 Pozostało znaków