Black frider tworzenie stron internetowych Jasło

Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Jasielskiego

4-(2)Powiat Jasielski ogłosił przetarg na przebudowę odcinków ośmiu dróg powiatowych.

W ramach tej inwestycji zostaną przebudowane drogi w Czeluśnicy, Pustej Woli, Skalniku, Bierówce, Zimnej Wodzie, Jaśle (ul. Na Kotlinę), Woli Cieklińskiej, Starym Żmigrodzie i w Siedliskach Żmigrodzkich.
Pierwsza inwestycja obejmuje wykonanie 578 mb drogi w miejscowości Czeluśnica, w ciągu drogi powiatowej nr 1890R Gliniczek - Czeluśnica.
Kolejny odcinek przebudowany zostanie w Pustej Woli w ciągu drogi nr 1864R Grudna – Kunowa - Pusta Wola, na długości 540 mb.
Na terenie gminy Nowy Żmigród zostanie w Skalniku przebudowany odcinek o długości 530 mb w ciągu drogi powiatowej Nr 1903R Skalnik – Desznica.
Zostanie przebudowana także droga powiatowa Nr 1900R Nowy Żmigród – Makowiska – Sulistrowa na długości 1 365 mb. W miejscowościach Stary Żmigród i Siedliska Żmigrodzkie.
W gminie Jasło będą przebudowane dwa odcinki dróg – 365-mertowy odcinek w Bierówce w ciągu drogi powiatowej Nr 1843R Zimna Woda – Bierówka – Szebnie oraz 978-metrowy odcinek w Zimnej Wodzie w ciągu drogi powiatowej Nr 1848R.
W Jaśle zostanie przebudowany 536-metrowy odcinek ulicy Na Kotlinę w ciągu drogi powiatowej Nr 1840R Bieździadka – Gorajowice – Jasło.
W Woli Cieklińskiej (gmina Dębowiec) zostanie przebudowane 462 mb drogi powiatowej Nr 1877R Cieklin – Wola Cieklińska.
W ramach powyższych ośmiu zadań zostanie przede wszystkim wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna, odmulone rowy i przepusty, a pobocza zostaną uzupełnione kruszywem.

Starostwo Powiatowe w Jaśle

Komentarze obsługiwane przez CComment