Black frider tworzenie stron internetowych Jasło

Promesa dla Powiatu Jasielskiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

promesa360 tys zł trafi do Powiatu Jasielskiego na odbudowę drogi powiatowej Nr 1907R Kąty – Myscowa - Ostryszne. Środki te pochodzą z rezerwy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

W środę, 15 października, do Starostwa Powiatowego w Jaśle dotarła decyzja z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji o przyznaniu Powiatowi Jasielskiemu Promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Pieniądze te zostaną przeznaczone na odbudowę drogi powiatowej Nr 1907R Kąty – Myscowa - Ostryszne zniszczonej przez powódź. Wysokość dotacji wynosić będzie 360 tys zł, tj 80 % wartości zadania. Z tych środków zostanie odbudowane 1,2 km drogi – od mostu na rzece Wisłoce do odcinka, gdzie 2 lata temu odbudowywano nawierzchnię.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przyznało Powiatowi Jasielskiemu promesę w wysokości 360 tys zł na odbudowę drogi powiatowej Nr 1907R Kąty – Myscowa – Ostryszne. Dofinansowanie inwestycji wyniesie 80 % kosztów kwalifikowanych zadania. Aby otrzymać te pieniądze, do dnia 22 listopada br. do Wojewody Podkarpackiego musimy przekazać stosowną dokumentację. Przetarg na odbudowę tej drogi jest już rozpisany, a do końca roku kalendarzowego prace zostaną zakończone. Należy w tym miejscu przypomnieć, że nasz powiat uzyskał już podobną promesę we wrześniu ubiegłego roku na odbudowę drogi powiatowej Jasło (Sobniów) – Łaski – Nowy Glinik - wyjaśnił Starosta Jasielski Adam Kmiecik.
Środki otrzymane z Promesy z pewnością wpłyną na poprawę infrastruktury drogowej w Powiecie Jasielskim – dodał Starosta.

Starostwo Powiatowe w Jaśle

 

Komentarze obsługiwane przez CComment