Tworzenie stron internetowych Jasło

Projekt Gminy Brzyska: „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na trenie Gminy Brzyska do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym”

szkola-podst-brzyskaGmina Brzyska realizuje projekt mający na celu poprawę działania i podniesienie jakości w 6 oddziałach przedszkolnych trzech szkół na terenie Gminy Brzyska i przygotowanie ich na przyjęcia dzieci trzech i czteroletnich.

Całkowita wartość projektu: 523 619,80 zł
Dofinansowanie UE: 523 619,80 zł
Termin realizacji: I.2014 - XII.2014

Do projektu został rozpisany przetarg na wykonanie placów zabaw oraz dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wieści z Gminy Brzyska

Komentarze obsługiwane przez CComment