Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Prezentacja Jasła na komitecie monitorującym

tereny-MOSiRAndrzej Czernecki, burmistrz Jasła, prezentował podczas ostatnich obrad Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego projekty

Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła, prezentował podczas ostatnich obrad Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego projekty Miasta Jasła realizowane w celu usuwania skutków powodzi z 2010 roku. Na realizację tych projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach RPO WP 2007-2013 Miasto Jasło pozyskało kwotę w wysokości 6,7 mln zł.

Pzredszkole-nr-9

W przygotowanej prezentacji znalazły się projekty kluczowe: przebudowa ulicy Krajowickiej (kwota całkowita:2,3 mln zł dofinansowanie:2,1 mln zł), odbudowa obiektów MOSiR (kwota całkowita: 4,1 mln zł dofinansowanie: 3,2 mln zł) i odbudowa ul. Żeromskiego (kwota całkowita:350 tys. zł, dofinansowanie:335 tys. zł) oraz projekty konkursowe: odbudowa infrastruktury oświatowej-przedszkole miejskie nr 9 i 11 (kwota całkowita: 634 tys. zł, dofinansowanie: 583 tys. zł) i odbudowa dróg: ul. Prusa, ul. Kolejowa, ul. Sportowa, ul. Łukasiewicza, ulice boczne od ul. 17-go Stycznia/trzy odcinki (kwota całkowita: 455 tys. zł, dofinansowanie 423 tys. zł).

Warto wspomnieć, że ogólna wartość oszacowanych i zweryfikowanych szkód popowodziowych w infrastrukturze komunalnej miasta Jasła wyniosła 28,1 mln zł, a wartość odbudowy, którą udało się zrealizować to 27,6 mln zł (budżet państwa - 16,2 mln zł, EFRR wraz z budżetem państwa w ramach RPO WP - 6,7 mln zł, ubezpieczenie - 2,2 mln zł, środki MPGK i wsparcie powiatu świdnickiego 1 mln zł, środki własne - 1,4 mln zł).

Burmistrz Czernecki jest członkiem Komitetu Monitorującego RPO WP na lata 2007-2013 od lutego 2011 roku, reprezentuje jeden z czterech obszarów województwa podkarpackiego - gminy wchodzące w skład powiatów: krośnieńskiego, jasielskiego, brzozowskiego, sanockiego, bieszczadzkiego i leskiego. Głównym zadaniem komitetu, w którym praca ma charakter społeczny, jest czuwanie nad efektywnością i jakością zarządzania oraz realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

UMJ

50000 Pozostało znaków