Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Pół wieku Stowarzyszenia Miłośników Jasła

Pół wieku Stowarzyszenia Miłośników Jasła  W tym roku swoje 50 - lecie obchodzić będzie Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. Powstało ono na bazie Komitetu Obchodów 600 - lecia Jasła. Od tego czasu działa na rzecz miasta i jego mieszkańców.

Pierwszym prezesem SMJiRJ był wybitny lekarz, społecznik, muzealnik i poeta Albin Pietrus, który wraz z Zarządem wyznaczył wysoki poziom pracy tej społecznej od początku do dzisiejszego dnia organizacji pożytku publicznego. Przez kolejne dziesięciolecia następne władze Stowarzyszenia podejmowały szereg pozytywnych działań na rzecz propagowania historii i dorobku Jasła, jego rozwoju i upiększania.
Na przestrzeni minionych lat SMJiRJ było organizatorem wielu sesji naukowych i popularnonaukowych, wystaw, wykładów, odczytów, prelekcji oraz konkursów, w tym głównie skierowanych do dzieci i młodzieży z Jasła i okolic. Wśród tych ostatnich warto wskazać choćby Turnieje Wiedzy o Jaśle czy Konkursy Fotograficzne „Jasło - Moje Miasto”. Stowarzyszenie ma ogromny dorobek edytorski. W okresie półwiecza dzięki wsparciu Urzędu Miasta oraz swoich wiernych przyjaciół i sponsorów wydało prawie sto publikacji o charakterze naukowym i popularnonaukowym: albumów, książek, broszur, katalogów, wspomnień, tomików wierszy etc.

Z najbardziej znanych i cenionych pozycji wydanych przez SMJiRJ wypada wymienić przynajmniej kilka: Roczniki Jasielskie, Kalendaria dziejów Jasła, Kalendarze Jasielskie, serie: A-B-C Regionu Jasielskiego, A-B-C Jasło - nasza Mała Ojczyzna, album - Jasło zburzone nienawiścią, wydźwignięte pracą oraz wiele innych opracowań, m.in.: Stary Cmentarz w Jaśle, Zagłada Jasła, Wspomnienia o Jaśle, Jasło 1944-1945: dokumenty zagłady i powrotu do życia, Jasielskie szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, Ziemia Jasielska naszą Małą Ojczyzną, Legendy jasielskie, Poczet wybitnych jaślan i ludzi związanych z regionem, Jasielskie pomniki i obeliski, Mój czas w Jaśle miniony.

Przez kilka lat Stowarzyszenie wydawało „Obiektyw Jasielski”, a przez ponad dziesięć lat czasopismo „Region Jasielski”. Posiada bogate archiwum, a w nim obszerną dokumentację historyczną, kulturalną i społeczną oraz fotograficzną. Prowadzi swoją kronikę, która jest również odbiciem życia miasta. Współpracuje z władzami miasta Jasła i powiatu, z wieloma instytucjami i organizacjami z całego regionu.
W związku z przebudową i rozbudową JDK, w którego powstanie (jeszcze jako PDK) tak bardzo angażowało Stowarzyszenie, tymczasowa siedziba SMJiRJ do końca bieżącego roku znajduje się w budynku przy ul. Śniadeckich 15 - obok stadionu „Czarnych” Jasło.

Zachęcamy swoich przyjaciół i sympatyków oraz wszystkich, którzy chcą i mogą przekazać 1% swojego podatku na rzecz Stowarzyszenia o wskazanie w formularzu PIT nazwy: Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego oraz podanie numeru KRS: 0000020568. Przekazane środki zostaną przeznaczone na wspieranie: działalności wydawniczej, działań na rzecz kultury i ochrony zabytków, krzewienia miłości do swojego miasta, głównie wśród dzieci i młodzieży. Zostań Miłośnikiem Jasła i Regionu Jasielskiego, nawiąż z nami współpracę!

Zarząd SMJiRJ

hmm
Wszyscy tylko żebrzą o kasę .Zrób ta coś z własnej inicjatywy.
0

50000 Pozostało znaków