Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Nowe komendy i komisariaty policji

Nowe komendy i komisariaty policjiMinisterstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło konkursy na projekt modelu komendy i komisariatu policji oraz na ich znak graficzny i identyfikację wizualną.

Ogłoszone konkursy realizowane są w ramach programu standaryzacji komend i komisariatów policji. Według zwycięskich projektów będą przeprowadzane, w ramach standaryzacji, zadania inwestycyjno – remontowe. Konkursy realizowane są przy współudziale Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych.
Oba konkursy poprzedziło, przeprowadzone przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, badanie społeczne „Komendy i komisariaty policji – funkcje i standardy przestrzeni”. Badanie było pierwszym etapem realizacji programu standaryzacji komend i komisariatów policji. Wnioski i rekomendacje płynące z badania posłużyły do opracowania wytycznych w konkursie architektonicznym. Ponadto dzięki przeprowadzonemu badaniu możliwe było poznanie m.in. opinii obywateli odnośnie wyglądu komend policji czy ich otoczenia.
Projekty przesyłane w ramach konkursu na projekt modelu komendy i komisariatu policji powinny uwzględniać m.in. wysoką jakość warunków obsługi obywateli, poprawę warunków pracy funkcjonariuszy i pracowników policji, usuwanie i niedopuszczanie do powstawania barier w dostępie obywateli do komend i komisariatów, ułatwienie identyfikacji wizualnej komend i komisariatów, niwelowanie różnic pomiędzy istniejącymi budynkami policji. Przedstawione rozwiązania powinny dotyczyć całego obiektu, a w szczególności strefy obsługi obywateli oraz strefy pracy funkcjonariuszy i pracowników policji.
Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie można składać do 25 marca br. Do 3 kwietnia br. uczestnicy otrzymają informacje, że zostali dopuszczeni do udziału w konkursie i otrzymają zaproszenie do złożenia prac konkursowych. Na 11 czerwca br. został określony termin złożenia prac konkursowy, a 18 czerwca br. zostanie ogłoszony zwycięzca konkursu.
Do konkursu mogą przystąpić m.in. osoby, które posiadają odpowiednie wykształcenie wyższe architektoniczne bądź architekta wnętrz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych organizuje konkurs modelu komendy i komisariatu policji przy współudziale Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich.
Ponadto Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przy współudziale Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych ogłosiło konkurs na znak graficzny oraz identyfikację wizualną komend i komisariatów policji. Zwycięski projekt będzie wzorcem, według którego będą oznaczane wszystkie nowo budowane i remontowane jednostki policji na terenie całego kraju. Konkurs jest również jednym z etapów realizacji programu standaryzacji komend i komisariatów policji.
Konkurs zakłada opracowanie znaku graficznego oraz identyfikacji wizualnej komend policji. Według założeń konkursu logotyp ma składać się z napisu „policja” i ewentualnie towarzyszącego mu znaku graficznego. Natomiast w skład identyfikacji graficznej będzie wchodziło m.in. oznakowanie, na terenie komendy bądź komisariatu, strefy otwartej, dostępnej dla obywateli; oznakowanie zewnętrzne budynku wraz z informacją o odległości, w jakiej znajduje się jednostka.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 kwietnia br., a zwycięzca będzie miał czas do 17 czerwca br. na złożenie dokumentacji końcowego opracowania.

KWP

50000 Pozostało znaków