Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Likwidacja Oddziałów Przedszkolnych w Jaśle

Likwidacja Oddziałów Przedszkolnych w JaśleNa terenie miasta Jasła zostaną zlikwidowane dwa oddziały przedszkolne.

Rada Miejska zadecydowała o likwidacji następujących oddziałów przedszkolnych:

1. Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 10 im. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” w Jaśle
2. Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 8 im. S. Konarskiego w Zespole Szkół Miejskich nr 5 w Jaśle

Uczniowie zlikwidowanych oddziałów będą mogły kontynuować naukę w Przedszkolach Miejskim nr 14 i 15, które zostaną utworzone w miejscach zlikwidowanych oddziałów lub też w innych przedszkolach publicznych prowadzonych przez miasto Jasło.

Likwidacja?
Uchwały podejmowane przez radnych miejskich w swej treści zawierają słowo ,,likwidacja oddziałów przedszkolnych", a właściwie zamiar likwidacji tych oddziałów. Burmistrz podkreśla, że nazwa ta, wynika z obowiązujących przepisów, ale cel ma odwrotny. - Będą utworzone przedszkola w pełnym wymiarze, a nie tylko oddziały przedszkolne. Mimo tak drastycznego słowa, nasz zamiar jest zupełnie odwrotny - mówi burmistrz.

Wyprzedzamy...
Tego typu zmiany, z mocy prawa weszłyby w życie z dniem 1 września 2019 roku. Działania zostały przesunięte o trzy lata. - My to wyprzedzamy. Chcemy przygotować się do sytuacji, która w naszym mieście może sie pojawić tj. dzieci w wieku przedszkolnym będzie więcej niż do tej pory - dodaje.
Te działania, są zdaniem burmistrza odpowiedzią na sytuację jaka może mieć miejsce w naszym mieście. - Mamy rozeznane, ile dodatkowo dzieci w wieku przedszkolnym może sie w mieście pojawić i chcemy być na to przygotowani. Na tę chwilę, z grupy 6-latków, niewiele ponad 50 osób wyraziło zgodę na oddanie dzieci do szkół. Stąd też przedszkolaki zostaną w przedszkolach i pojawią się też nowe dzieci w wieku 3 lat. Istnieje potrzeba zorganizowania im miejsc - kontynuuje burmistrz. Takie możliwości mamy. W dwóch przedszkolach jesteśmy w stanie utworzyć dodatkowe oddziały. Tam, gdzie likwidujemy oddziały przedszkolne, powstaną przedszkola, co również umożliwi przyjęcie większej ilości dzieci - dodaje.

Nowe miejsca pracy?
Przedstawione i podjęte uchwały nie pociągają za sobą zmniejszenia liczby zatrudnionych osób. Według burmistrza może pojawić się potrzeba zatrudnienia dodatkowych osób.

Koszty jakie miasto poniesie z tytułu utworzenia nowych przedszkoli będą wiadome po rekrutacjach. Na chwilę obecną trwają prace przygotowawcze, które umożliwią przyjęcie dzieci do przedszkoli.

red. 

50000 Pozostało znaków