Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Kwesta – ratujemy zabytki Starego Cmentarza w Jaśle

IS logo-kwestaJasielski stary cmentarz jest cennym dokumentem naszej historii, to świadectwo czasu i prawdy.

Społeczny Komitet Ochrony i Renowacji Zabytków Cmentarza przy ulicy Zielonej w Jaśle czyni starania, aby ocalić ten pomnik historii poprzez renowację nagrobków wskazanych przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Renowacja zabytków starego cmentarza jest możliwa dzięki środkom przekazywanym przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu, Miasto Jasło oraz przez Społeczny Komitet z pieniędzy zebranych podczas kwest. Dotychczas zostały odrestaurowane cztery pomniki nagrobne: Figura św. Jana Ewangelisty z 1879 r.(2010 r.), Pieta na grobie Wojciecha Pietrzyckiego z pocz. XX w.(2011 r.), Nagrobek rodziny Kleczkowskich z poł. XIX w. (2012 r.), Pomnik nagrobny Romualda Palcha z pocz. XX w. (2013 r.)

IS logo-kwesta


 

Tegoroczna piąta kwesta odbywać się będzie w dniach 1 i 2 listopada, a zgromadzone środki zostaną przeznaczone na renowację nagrobka prof. Andrzeja Karpińskiego pierwszego dyrektora jasielskiego gimnazjum i jego żony Wilhelminy z domu Stadnik.

Profesor Andrzej Karpiński urodził się w 1830 r. w Dubiecku. Przez kilka lat był profesorem gimnazjalnym w Nowym Sączu. Po utworzeniu w 1868 r. Gimnazjum w Jaśle, został jego pierwszym dyrektorem. Za jego staraniem zorganizowano w Jaśle Towarzystwo Pomocy Naukowej, dzięki któremu szkoła została zapatrzona w niezbędne pomoce naukowe. Prof. Andrzej Karpiński zmarł nagle 27 października 1880 r. Jego pomnik nagrobny został ufundowany i wzniesiony ze składek młodzieży gimnazjalnej, która swojego nauczyciela i dyrektora ceniła oraz szanowała.

Organizatorzy

 

50000 Pozostało znaków