Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Konsultacje społeczne - Komitet Rewitalizacji

Konsultacje społeczne - Komitet RewitalizacjiBurmistrz Miasta Jasła zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej Jasła w sprawie określenia zasad:

wyznaczania składu i działania Komitetu Rewitalizacji. Konsultacje prowadzone będą od 29 marca do 30 kwietnia.
Komitetu Rewitalizacji będzie stanowił forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Będzie również pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Miasta Jasła.
Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną poprzez:- zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego,- otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 17 kwietnia, w godzinach 13 00  - 15 00 w Jasielskim Domu Kultury,- wypełnienie ankiety oraz przedstawienie uwag do dokumentów poprzez Miejski System Konsultacji Społecznych dostępny w formie elektronicznej pod linkiem https://konsultacje.um.jaslo.pl  (system uaktywni konsultację 29 marca) 
Materiał informacyjny dotyczący przedmiotu konsultacji wraz z formularzem konsultacyjnym jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle pod linkiem https://um.jaslo.pl/pl/konsultacje-spoleczne-dotyczace-projektu-uchwaly-rmj-w-sprawie-komitetu-rewitalizacji/ , w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Jaśle pod linkiem https://um_jaslo.bip.gov.pl/ogloszenia/konsultacje-spoleczne.html , na stronie internetowej Miejskiego Systemu Konsultacji Społecznych https://konsultacje.um.jaslo.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Jaśle. 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Rozwoju i Promocji Miasta w Urzędzie Miasta w Jaśle – tel. 13 44 86 342.
Urząd Miasta w Jaśle

Portal miastojaslo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które są niezwiązane z tematem, zawierają wulgaryzmy, reklamy czy też treści obrażające inne osoby. Użytkowniku ponosisz odpowiedzialność za treść swoich komentarzy zgodnie z Polskim Prawem oraz normami obyczajowymi.

50000 Pozostało znaków