Tworzenie stron internetowych Jasło

Innowacyjne propozycje nagrodzone

Bez nazwy 112 nagród i 6 wyróżnień odebrali nauczyciele, których projekty złożone do konkursu: „Jasło Miasto Wiedzy - podniesienie jakości edukacji oraz poszerzenie oferty kształcenia i doskonalenia poprzez realizację zintegrowanego planu reformującego” zostały najwyżej ocenione przez komisję. Nagrody wręczył pod koniec grudnia 2014 r. burmistrz Jasła Ryszard Pabian.

W konkursie uczestniczyli nauczyciele szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Jasło. Ich zadaniem było opracowanie cyklu od 5 do 10 lekcji z wybranych przedmiotów obowiązkowych lub zajęć pozalekcyjnych (bibliotecznych, świetlicowych), które zostaną przeprowadzone w niestandardowy, atrakcyjny dla uczniów sposób.
Podczas uroczystego rozstrzygnięcia konkursu kryteria oceny scenariuszy zajęć przedstawiła Aleksandra Dacyl, kierownik Wydziału Oświaty UMJ. Za najlepsze z nich przyznane zostały wysokie nagrody pieniężne (I miejsce – 2 500 zł, II miejsce - 2000 zł, III miejsce – 1800 zł, wyróżnienia po 1000 zł) w trzech kategoriach: nauczycieli przedszkoli, nauczycieli klas IV–VI szkół podstawowych, nauczycieli gimnazjów. W kategorii nauczycieli klas I – III szkół podstawowych nie złożono żadnego projektu.
Wręczający nagrody burmistrz Ryszard Pabian wyraził nadzieję, że nagrodzone scenariusze nie pozostaną na papierze, tylko będą realizowane w ramach pracy nauczycieli, na czym najbardziej skorzystają przedszkolaki i uczniowie.

Na zakończenie ideę Jasła – Miasta Wiedzy przybliżył dr Krzysztof Głuc, wyjaśniając, iż koncepcja ta zakłada, że za kilkanaście lat Jasło stanie się miastem silnym swymi mieszkańcami. Według K. Głuca oznacza to, że Jasło będzie opierać swą jakość na wiedzy i wartości mieszkańców, rozwijających swoje umiejętności i pasje, a aby do tego dojść należy zrealizować szereg tworzonych i na bieżąco aktualizowanych programów obejmujących wszystkich mieszkańców jak i kierowanych do najróżniejszych, mniejszych i większych grup społecznych.

***
Nagrodzeni - nauczyciele przedszkoli: 1. ex aequo Bogumiła Sojka (PM nr 3, zajęcia „Baśniowa szachowa kraina”) i Maciej Ochałek (PM nr 9, „Zabawy ruchowe w wodzie prowadzone wg. zasad koncepcji Halliwicka jako metoda nauki pływania”), 2. ex aequo Renata Piątek (PM nr 1, „Jasło – moja mała Ojczyzna”) i Katarzyna Trybek-Ciekielska (PM nr 9, „Wspólnie odkrywamy talenty naszych dzieci”), 3. ex aequo Kinga Piątek (PM nr 13, „Mamo, Tato, jestem przedszkolakiem”) i Marta Bora (PM nr 9, „O zdrowie dbamy różnymi sposobami”); nauczyciele klas IV – VI szkół podstawowych: 1. nie przyznano, 2. Barbara Kicilińska (SP nr 4, „Jak każdy z nas wpływa na jakość środowiska”), 3. ex aequo Bożena Tarnawska (SP nr 6 w ZSM nr 1, „Edukacja regionalna dla szkoły podstawowej”) i Agnieszka Furmanek (SP nr 2, „Cykl zajęć z matematyki”); nauczyciele gimnazjów: 1. Małgorzata Czernicka (Gim. nr 1, „Zajęcia rozwijające kreatywność”), 2. Ilona Dranka (Gim. nr 2 w ZSM nr 3, „My jesteśmy światem – zajęcia pozalekcyjne z edukacji globalnej), 3. Elżbieta Niedźwiedź (Gim nr 1, „Powietrze-skład, rola, właściwości zanieczyszczenia”).
Wyróżnieni: Dorota Tuleja (PM nr 11, „Twórczy przedszkolak”), Marta Kosiba (PM nr 11, „Bezpieczny przedszkolak”), Małgorzata Hanusz (PM nr 10, „Jesteśmy cząstką historii”), Ewa Mroczka (SP nr 2, „W baśniowym świecie Marii Konopnickiej”), Jadwiga Moskal (Gim nr 2, „Astronomia - łatwa i przyjemna”), Olga Szudy - Seredyńska (Gim nr 1, „Magórski las”).

Komentarze obsługiwane przez CComment