Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Czy Miasto Jasło otrzyma kolejne wsparcie z Polskiego Ładu?

 

Miasto Jasło ubiega się o kolejne środki z Polskiego Ładu

Miasto Jasło po raz kolejny będzie składało wnioski na dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. W ogłoszonej ósmej już edycji programu – Jasło ubiegać się będzie o środki w łącznej wysokości ponad 37 mln złotych.

Miasto Jasło

Zgodę na przystąpienie Miasta Jasła do programu Polski Ład i złożenia wniosków wyrazili radni Rady Miejskiej Jasła podczas specjalnie zwołanej na ten cel sesji nadzwyczajnej. W tej edycji wnioski dotyczą następujących inwestycji:

- modernizacja pokrycia dachowego w dwóch miejskich szkołach (ZSM nr 1 i ZSM nr 3), szacowana wartość wynosi ponad 2,3 mln zł – dofinansowanie 2 mln zł
- rozbudowa i budowa ul. Leśnej, szacowana wartość: 5,6 mln zł – dofinansowanie 5,3 mln zł
- modernizacja obiektu stadionu piłkarskiego MOSiR przy ul. Śniadeckich 15 w Jaśle – szacowana wartość: 35,9 mln zł – dofinansowanie 30 mln zł.

Planowany termin realizacji inwestycji to lata 2024-2026, przy czym ich wykonanie nastąpi pod warunkiem uzyskania dofinansowania.

Urząd Miasta w Jaśle

 

50000 Pozostało znaków