Black frider tworzenie stron internetowych Jasło

Co jest ważniejsze? dobro uczniów, czy budżetowe kalkulacje? Niewystarczające finansowanie jasielskich szkół ponadgimnazjalnych!

Co jest ważniejsze? dobro uczniów, czy budżetowe kalkulacje? Niewystarczające finansowanie jasielskich szkół ponadgimnazjalnych!Co jest ważniejsze? dobro uczniów, czy budżetowe kalulacje?

Rodzice uczniów klasy III E o profilu biologiczno-chemicznym I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle złożyli do Starosty Jasielskiego Franciszka Miśkowicza wniosek o utrzymanie dotychczasowego podziału uczniów na 2 grupy klasowe w nauczaniu przedmiotów kierunkowych – biologii i chemii.

Okazuje się, że w drugim roku nauki uczniom ograniczono - bez porozumienia z rodzicami, liczbę godzin nauczania matematyki z 7 na 6 lekcji tygodniowo. Jak wnioskują rodzice, duże zaległości z zakresu nauczania matematyki przewidziane na klasę pierwszą, są nie do nadrobienia w klasie drugiej.

Rodzice protestują przeciwko planom połączenia obecnego nauczania biologii i chemii w grupach.
- Stanowczo protestujemy przeciwko planom połączenia obecnego nauczania biologii i chemii w grupach, z zamiarem kontynuowania nauki tych przedmiotów, zwłaszcza w klasie trzeciej-maturalnej, w bardzo licznym 37-osobowym składzie - piszą w swoim wniosku rodzice. Jesteśmy zaskoczeni i oburzeni takim potraktowaniem uczniów w klasie maturalnej, zwłaszcza, że warunkiem zakwalifikowania się do klasy o tym profilu była najwyższa średnia ocen z nauczania w gimnazjum, a nasze dzieci wybrały I LO w Jaśle, a nie np. Liceum Ogólnokształcące im. Kopernika w Krośnie do którego miały otwartą drogę - dodają.

Staroście jasielskiemu, w złożonym wniosku postawione zostały kluczowe pytania.

- Czy ograniczenie wydatków budżetowych jest ponad wszelkie argumenty? Czy los tych zdolnych dzieci nie zasługuje na odrębne podejście i ponowne rozważenie, czy aby takimi decyzjami nie zostanie wyrządzona większa strata niż wyliczone, wątpliwe korzyści ekonomiczne? - stawiają pytania rodzice.

Jaki będzie odzew ze strony starosty? Czy piastujący urząd starosty jasielskiego Franciszek Miśkowicz będzie miał na uwadze dobro uczniów, czy tylko budżetowe kalkulacje? Czy szukanie oszczędności w oświacie to oby na pewno dobry krok?

Do sprawy wrócimy.

Anna Dziura

Komentarze obsługiwane przez CComment