Black frider tworzenie stron internetowych Jasło

Budowa sieci światłowodowych na Podkarpaciu

fiber cablePodpisanie umowy o dofinansowanie z PARP

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telgam S.A. z siedzibą w Jaśle ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 22 kwietnia 2014 r., otrzymał obustronnie podpisaną Umowę z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), o dofinansowanie projektu pn. "Szerokopasmowy Internet nowej generacji w powiecie jasielskim", w ramach Działania II.1. ,,Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.
Wartość dofinansowania wynosi 4 502 745,27 PLN, a więc 70% wartości projektu, którego całkowita wartość brutto wynosi 7 911 966,70 PLN.

Umowa dotyczy budowy sieci światłowodowej nowej generacji o przepustowości min 30 Mb/s na terenie 6 miejscowości powiatu jasielskiego wraz z podłączeniem ich do węzła Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej. W ramach deklarowanych wskaźników projektu Spółka osiągnie wskaźnik długości wybudowanej sieci szerokopasmowej o długości 206,4 km do dnia 30 października 2015 roku.
Informację dotyczącą podpisania umowy z PARP o dofinansowanie, Emitent przekazuje w nawiązaniu do komunikatu 25/2013 informującym o pozytywnej weryfikacji merytorycznej wniosku Spółki.

Jednocześnie Zarząd pragnie zwrócić uwagę na fakt, że jest to drugi projekt Spółki realizowany w ramach dotacji Unijnych. Spółka od 2013r. realizuje z powodzeniem projekt w ramach Działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie "ostatniej mili" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 pod tytułem:" Budowa infrastruktury szerokopasmowego Internetu w gminie Kołaczyce . W ramach deklarowanych wskaźników projektu Spółka osiągnie wskaźnik długości wybudowanej sieci szerokopasmowej o długości 60 km do dnia 30 września 2015 roku. Wartość dofinansowania wynosi 1 569 880 PLN, a więc 70% wartości projektu, którego całkowita wartość brutto wynosi 2 758 504,30 PLN.

Na dzień podania niniejszej wiadomości łączna wartość podpisanych Umów na dofinansowanie projektów budowy 266,4 km sieci światłowodowych realizowanych przez Spółkę wynosi 6 072 625, 27 PLN , a ich wartość brutto opiewa na kwotę 10 670 471 PLN. Wkład własny został zabezpieczony przez wcześniejsze przygotowanie sposobu uruchamiania linii finansowania projektów inwestycyjnych przez Zarząd Spółki, a jej zwiększanie będzie realizowane zgodnie z bieżącymi potrzebami.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w ASO na rynku NewConnect"
http://newconnect.pl/index.php?page=1045&ph_main_content_start=show&id=62875&ncc_index=TLG&id_tr=1
http://www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/companiesStatements/EBI/info/590421,telgam-sa-podpisanie-umowy-o-dofinansowanie-z-parp

Aleksander Stojek
Prezes Zarządu

 

Komentarze obsługiwane przez CComment