Jasło

Fotograf ślubny Jasło, Krosno

Budowa obwałowania na rzece Ropie dobiega końca

wały 1Dobiegają końca prace związane z budową prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego na rzece Ropie o długości 360 m.

Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie. Plac budowy przekazany został wykonawcy czyli Przedsiębiorstwu Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie we wrześniu 2012 r. Według informacji uzyskanych od Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie inwestycja zostanie zakończona w przyszłym miesiącu. Wartość budowanych zabezpieczeń przeciwpowodziowych wyniesie około 1 490 tys. zł.

wały 2


W ramach prowadzonych prac wykonany został odcinek 122 mb podwójnego muru oporowego z szczelnych ścianek „Larsena” wraz z wypełnieniem, zbrojeniem i betonowaniem, usypano wał ziemny do rzędnej korony wałów wraz jego uszczelnieniem bentomatą i zakotwieniem od strony odwodnej, obsiano trawą wał ziemny, wykonano komorę kanalizacji deszczowej.

Do wykonania pozostała jeszcze przekładka odcinka kanalizacji i wodociągu, odbudowa ogrodzeń przyległych działek, zamontowanie mobilnego systemu zamykania (tzw. szandory) do zapasowego ujęcia wody na rzece Ropie dla LOTOS Jasło oraz wykonanie drogi przywałowej i odwodnienia.

UMJ

 

Poinformuj nas