Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Umowa na budowę obwodnicy Strzyżowa podpisana

obwodnica 2Podpisano umowę na budowę obwodnicy Strzyżowa. Powstanie do końca października 2019 r., będzie miała ponad 6 km długości, a wartość inwestycji to niemal 99 mln zł.

Uroczyste podpisanie umowy odbyło się we wtorek, 17 stycznia 2017 r., w Dobrzechowie, gdzie droga od strony zachodniej rozpocznie swój bieg. Umowę na realizację inwestycji w imieniu inwestora podpisali Marszałek Władysław Ortyl oraz Piotr Miąso, dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, natomiast w imieniu Grupy Mostostal - Prezes Zarządu Mostostal Warszawa Andrzej Goławski, Pełnomocnik Zarządu Mostostal Warszawa Andrzej Paczek oraz Prezes Zarządu Mostostal Kielce Krzysztof Rusiecki.

- To jest niezwykle ważna inwestycja dla tego regionu. Wiem, że starania o tę obwodnicę trwały wiele lat. Dziękuję wszystkim za współpracę, którzy starali się, aby znaleźć finansowanie na jej budowę. Wielkie znaczenie mają tu środki z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Cały czas otwieramy się na południe Podkarpacia. Chcemy aby w tym kierunku podróżowało się szybciej i bardziej komfortowo, ale mamy też świadomość jakie znaczenie gospodarcze ma ta droga. To nie jedyna ważna inwestycja, którą realizować będziemy w tym roku. Ostatnie 12 miesięcy to był rok wydarzeń, natomiast 2017 będzie rokiem inwestycji - powiedział chwilę po podpisaniu umowy marszałek Władysław Ortyl, dziękując jednocześnie osobom zaangażaowanym w proces przygotowania inwestycji - Dziękuję Bodanowi Rzońcy, Wojciechowi Buczakowi oraz Andrzejowi Szlachcie, których praca w parlamencie oraz zarządzie województwa doprowadziła do momentu, w którym znajdujemy się dziś. Podpisanie tej umowy nie byłoby możliwe bez zaangażowania starosty Roberta Godka - dziękował marszałek.

Przy podpisaniu umowy obecni byli również parlamentarzyści - Bogdan Rzońca, Wojciech Buczak i Andrzej Szlachta, Starosta Strzyżowski Robert Godek, Starosta Jasielski Adam Pawluś oraz przedstawiciele lokalnego samorządu i mieszkańcy powiatu.

- Budowa obwodnicy Strzyżowa to ważna inwestycja nie tylko dla powiatu strzyżowskiego – na terenie którego powstanie, ale także dla powiatu jasielskiego. Umożliwi bowiem usprawnienie komunikacji pomiędzy stolicą województwa podkarpackiego – Rzeszowem, a południowymi powiatami regionu oraz powiatami wschodniej Małopolski, a także w kierunku Słowacji i południowej Europy – mówił Starosta Jasielski Adam Pawluś – Obwodnica ta przebiegać będzie wzdłuż rzeki Wisłok, dzięki czemu znikną przeszkody terenowe, które są bardzo uciążliwe dla kierowców, zwłaszcza w zimie.

obwodnica 1

Obwodnica miasta przebiegać będzie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Warzyce. To największe wartościowo zadanie planowane do realizacji w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, którego koszt przewidywany jest obecnie na poziomie 98 077 660 zł (bez kosztów wykupu gruntów czy ewentualnych odszkodowań). Planowany termin zakończenia robót budowlanych to 31 października 2019 r.

Pełna nazwa zadania brzmi „Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988”. Inwestycja ta będzie realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Oznacza to, że wykonawca będzie musiał opracować pełną dokumentację projektową, uzyskać wszelkie wymagane decyzje oraz wykonać roboty budowlane.

Odcinek nowej drogi odciąży miasto z ruchu tranzytowego, poprawiając tym samym bezpieczeństwo jego mieszkańców. Obwodnica będzie przebiegała zarówno przez tereny zielone (nieużytki), rolne jak i zabudowane, przecinając m.in. ul. Zadworze, Modrzewiową, Południową i Ogrodową. Taki przebieg obwodnicy pozwoli także na usprawnienie ruchu drogowego na odcinku Babica – Twierdza.

W ramach zadania przewidziana jest budowa zarówno jednopoziomowych (typu rondo) jak i dwupoziomowych (m.in. w formie wiaduktów) skrzyżowań z drogami i linią kolejową. W sumie ma powstać około 25 obiektów inżynierskich, w tym: 5 mostów, wiadukty drogowe oraz przepusty.

Planowana jest również budowa, z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, obwodnicy Czudca oraz przebudowa odcinków tej drogi od Babicy do Twierdzy, co przyczyni się do szybszego i łatwiejszego dojazdu do Rzeszowa.

fot. Michał Mielniczuk

Biuro Prasowe UMWP

50000 Pozostało znaków