Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Spotkanie z unijną komisarz ds. partnerstw międzynarodowych

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w RzeszowieWojewoda podkarpacki Ewa Leniart spotkała się z unijną komisarz ds. partnerstw międzynarodowych Juttą Urpilainen i z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Pawłem Jabłońskim.

Wojewoda przedstawiła bieżące działania związane z kryzysem migracyjnym, zaangażowanie służb oraz kwestie dotyczące skoordynowanej pomocy humanitarnej. Jak zaznaczyła, do tej pory podkarpacki odcinek granicy przekroczyło ponad 900 tys. uchodźców z Ukrainy.

– Podkarpacie – zgodnie z założeniami – jest województwem recepcyjnym. Natomiast miejsca dłuższego pobytu uchodźców są organizowane przez innych wojewodów. Obecnie jeszcze mocniej rozwijamy możliwości relokacji uchodźców do pozostałych regionów. Dzięki współpracy z Ministerstwem Infrastruktury oraz większym zaangażowaniem transportu kołowego, koordynowanego przez Państwową Straż Pożarną, każdego dnia zapewniamy transport tysiącom osób – powiedziała Ewa Leniart.

Wojewoda mówiła również o tym, jak ważna jest współpraca innych państw Unii Europejskiej w zakresie relokacji i wsparcia logistyki dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie, które szukają miejsca poza Polską. Odniosła się do spotkania ministra spraw wewnętrznych Polski, Francji i Niemiec, które odbyło się 10 marca w naszym województwie oraz do wizyty wicepremier Ukrainy Julii Svyrydenko, komisarz UE ds. infrastruktury Adiny Valean i szefów resortów odpowiedzialnych za infrastrukturę z Polski, Austrii, Czech, Francji i Niemiec, którzy w sobotę 12 marca zapoznali się z organizacją ruchu migracyjnego na Podkarpaciu.

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

50000 Pozostało znaków