Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Skutecznie inwestujemy fundusze na budowę dróg i wykorzystujemy unijne dofinansowanie

drogaGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest największym beneficjentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ).

Skutecznie wykorzystujemy przyznane nam środki - rozliczyliśmy ich już ponad 81 proc.

Ponad 90 projektów - sprostamy wyzwaniu
Do dofinansowania w tej perspektywie przewidziano 93 nasze projekty, na które przyznano środki UE w kwocie ponad 43 mld zł. Jednakże GDDKiA posiada większe możliwości wykorzystania środków unijnych w stosunku do tych faktycznie pozyskanych. Jesteśmy gotowi przedstawić i przeprowadzić procedurę dofinansowania ze środków UE dla inwestycji, w których wkład UE wynosi w sumie około 46 mld zł.

Mamy już 72 umowy i 80 wniosków o dofinansowanie
GDDKiA w ramach POIiŚ zawarła już 72 umowy o dofinansowanie ze środków unijnych. Trwa ich wdrażanie i rozliczanie. Osiem kolejnych wniosków o dofinansowanie jest w trakcie rozpatrywania. Łączna wartość inwestycji, dla których zawarliśmy umowy o dofinansowanie, wynosi około 79,5 mld zł (w tym koszty kwalifikowalne to około 44,2 mld zł oraz wkład UE to około 37,6 mld zł). W ramach ww. umów zakontraktowaliśmy już około 86,5 proc. przyznanych nam środków unijnych.

Jesteśmy największym beneficjentem
Od początku wdrażania perspektywy finansowej 2014-2020 GDDKiA złożyła 994 wnioski o płatność na kwotę około 43,9 mld zł. Kwota wydatków certyfikowanych (wkład UE) w ramach ww. wniosków wynosi około 35,3 mld zł, co oznacza, że GDDKiA rozliczyła już finansowo ponad 81 proc. przyznanych środków unijnych. Przypomnijmy, że wdrażanie (realizacja) oraz rozliczanie finansowe projektów UE w obecnej perspektywie zakończy się 31 grudnia 2023 r.

Bycie liderem zobowiązuje
Do końca bieżącego roku planujemy podpisać kolejne umowy o dofinansowanie dla projektów oraz zakontraktować 100 proc. dostępnych dla GDDKiA środków UE.

W ramach projektów UE objętych dofinansowaniem, dla których podpisane zostały ww. umowy o dofinansowanie, przewidziane jest wykonanie łącznie około 1 967 km dróg krajowych. Chodzi zarówno o projekty zrealizowane, jak i będące w realizacji. Liczba ta uwzględnia m.in. około 158 km autostrad i 1 616 km dróg ekspresowych.

Do końca wdrażania obecnej perspektywy finansowej dofinansowaniem ze środków UE powinny zostać objęte kolejne kilometry dróg krajowych. Zakładamy, że dofinansowanie UE zostanie przyznane na kolejne ok. 254 km dróg krajowych (w tym około 37,5 km autostrad i około 178 km dróg ekspresowych).

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

50000 Pozostało znaków