Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Powołanie konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii

Powołanie konsultantaWojewoda podkarpacki Ewa Leniart wręczyła powołanie na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii dr. n. med. Markowi Styczkiewiczowi.

Dr n. med. Marek Styczkiewicz od 2014 r. jest ordynatorem Oddziału Kardiologicznego Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza. Na stanowisko konsultanta wojewódzkiego – na pięcioletnią kadencję – został powołany z dniem 20 sierpnia br.

Konsultant, w ramach pełnienia swojej funkcji, wykonuje m. in. zadania opiniodawcze, doradcze i kontrolne dla organów administracji rządowej, podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta, jak również przeprowadza kontrole dostępności do świadczeń zdrowotnych na obszarze województwa podkarpackiego.

50000 Pozostało znaków