Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Polska Pomoc dla uchodźców syryjskich w Libanie

Liban - pomoc

Według najnowszych danych na terenie 4-milionowego Libanu przebywa już łącznie ponad 1 milion uchodźców z Syrii.

Syryjczycy przebywający nielegalnie na terenie Libanu nie mogą podjąć pracy, ani otrzymać prawa stałego pobytu. Ze względu na brak dochodu stają w obliczu ogromnych trudności finansowych oraz prawdziwej walki o przetrwanie. Zapewnienie podstawowych potrzeb, takich jak dach nad głową i podstawowa żywność, warunkuje poczucie bezpieczeństwa oraz pozwala godnie spędzić trudny czas na uchodźstwie.

Liban - pomoc


Liban - pomoc


Od lipca 2012 r. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) realizuje w Libanie projekt pomocowy finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, a wcześniej przez struktury ONZ. Celem tego projektu jest wsparcie kosztów zakwaterowania w Libanie dla uchodźców z Syrii. Ten innowacyjny projekt polega na dokonywaniu wypłat środków finansowych przez rodziny syryjskie za pośrednictwem specjalnych kart bankomatowych wydanych przez polski bank. Środki te są przeznaczone na wynajem mieszkań lub gościnę u libańskich rodzin przez rodziny syryjskie objęte programem. PCPM koordynuje swoje działania z Biurem Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR), a projekt został włączony w regionalny plan pomocy dla uchodźców syryjskich w Libanie. W ramach projektu finansowane są również remonty, które mają poprawić warunki mieszkaniowe i przygotować pomieszczenia do zimy, a także we współpracy z lokalnymi władzami i organizacjami pozarządowymi przygotowywane są obecnie place zabaw dla dzieci uchodźców syryjskich.

Liban - pomoc


Liban - pomoc


Do tej pory PCPM pomogło 350 rodzinom syryjskim. Jednak w tym roku dzięki środkom przeznaczonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach programu „Polska Pomoc” PCPM do końca grudnia 2013 r. obejmie opieką ponad 600 rodzin czyli 2700 uchodźców przebywających w miejscowościach położonych od 1 do 8 km od granicy syryjskiej w okolicy miasta Qubayat.
Uchodźcy bardzo cenią sobie wsparcie PCPM oraz programu „Polska Pomoc”. Jak podkreśla przebywająca od trzech lat w Libanie Fatima Shahbaz z Homs (korzysta z programu od ośmiu miesięcy) zapewnienie schronienia jest podstawową sprawą w życiu uchodźców. „Dzięki pomocy programu PCPM swoje oszczędności mogą przeznaczyć na przykład na lekarstwa” – dodaje.

Liban - pomoc


Rodziny uchodźców, zarabiające nie więcej niż kilkadziesiąt dolarów miesięcznie nie są w stanie opłacić czynszu, który wynosi trzysta dolarów za mieszkanie, dzielone przez dwie rodziny. Warto zaznaczyć, że projekt PCPM wspierając bezpośrednio samych uchodźców, jednocześnie wspiera około czterysta rodzin libańskich, które wynajmują uchodźcom mieszkania lub goszczą ich bezpłatnie.

PCPM zamierza kontynuować projekt pomimo trudnej do przewidzenia przyszłości uchodźców. Jak zaznacza Wojciech Wilk, prezes PCPM „Uchodźcy z Syrii tracą nadzieję na powrót do kraju, bo brak jest też nadziei na szybkie rozwiązanie konfliktu w ich ojczyźnie”. Sytuacja w Syrii jest bardzo złożona i trudno przewidzieć rozwój wydarzeń oraz perspektywę czasową zmian. „Będziemy pracować w Libanie tak długo jak to będzie potrzebne, i tak długo jak będą tam potrzebujący naszego wsparcia uchodźcy syryjscy” – dodaje.
To największy i najdłużej realizowany projekt na rzecz uchodźców syryjskich w Libanie przez polską organizację, a także najdłużej realizowany projekt z zakresu zapewnienia dachu nad głową dla syryjskich uchodźców w Libanie spośród projektów międzynarodowych organizacji. Budżet projektu w okresie od sierpnia 2012 do grudnia 2013 to 3,8 milionów złotych.

POLSKIE CENTRUM POMOCY MIĘDZYNARODOWEJ (PCPM)
PCPM jest organizacją pożytku publicznego (KRS: 0000259298), udzielającą pomocy humanitarnej i rozwojowej na świecie oraz pomagającą ludziom dotkniętym skutkami kryzysów humanitarnych - zarówno konfliktów zbrojnych, jak i klęsk żywiołowych. Fundacja została powołana, by łagodzić następstwa kryzysów humanitarnych oraz umożliwiać ich ofiarom otrzymywanie pomocy z Polski. Realizuje projekty z zakresu pomocy uchodźcom, edukacji i szkoleń dla młodzieży, wzmacniania potencjału kobiet i rozwijania ich przedsiębiorczości, rozwoju obszarów wiejskich, pomocy medycznej, w tym elektryfikacji ośrodków medycznych, zarządzania kryzysowego i wzmacniania potencjału samorządów i jednostek ratowniczych.
W roku 2013 PCPM prowadzi projekty w Libanie, Sudanie Południowym, Etiopii, Gruzji, Tadżykistanie oraz w Autonomii Palestyńskiej. Działalność PCPM w kraju skupia się na edukacji humanitarnej i rozwojowej oraz informowaniu o sytuacji humanitarnej w krajach dotkniętych wojnami domowymi oraz klęskami żywiołowymi.

Dalsze informacje:
Strona internetowa: www.pcpm.org.pl Facebook:

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM)

 

50000 Pozostało znaków