Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Policyjni związkowcy z Podkarpacia włączyli się w pomoc

policyjni zwiazkowcy 1Sytuacja jaka obecnie panuje za naszą wschodnią granicą, postawiła przed nami nie tylko nowe zadania, ale przede wszystkim wywołała chęć niesienia pomocy osobom szukającym schronienia w naszym kraju.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów Zarząd Wojewódzki w Rzeszowie wsparł inicjatywę strażaków ochotników z Harty i działającego przy nim HDK „Nadzieja” i użyczył im kuchnię polową. To pozwoli osobom oczekującym na granicy zjeść ciepły posiłek.

Obok codziennych zadań na rzecz bezpieczeństwa i porządku, w ostatnim czasie dużym wyzwaniem dla podkarpackich policjantów stało się wsparcie naszej granicy. Funkcjonariusze starają się nieść pomoc osobom uciekającym przed wojną. Zapewniają płynność ruchu, nie tylko w rejonach przejść granicznych, ale także na głównych ciągach komunikacyjnych. Pomagają w dotarciu do miejsc noclegowych i wyznaczonych punktów pomocy.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów Zarząd Wojewódzki w Rzeszowie wsparł inicjatywę strażaków ochotników z Harty i działającego przy nim Klubu Honorowych Dawców Krwi, którzy zorganizowali zbiórkę dla uchodźców z Ukrainy. Każdy mógł przynieść artykuły spożywcze, dzięki którym przygotowano ciepły posiłek. Aby wspomóc ich w tej inicjatywie, policyjni związkowcy użyczyli kuchnię polową i włączyli się w pomaganie.

policyjni zwiazkowcy 2

Wczoraj, na przejściu granicznym w Medyce, podkom. Krzysztof Filip - p.o. Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZP w Rzeszowie, asp. sztab. Tomasz Woś - V-ce Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZP w Rzeszowie, wspólnie ze strażakami i honorowymi dawcami krwi rozdawali uchodźcom ciepłą zupę. Dzięki wsparciu osób, które zaangażowały się w zbiórkę, możliwe było przygotowanie posiłku i podzielenie się nim z potrzebującymi.

Serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie!

50000 Pozostało znaków