Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Pierwsza konferencja prasowa marszałka Władysława Ortyla i członków zarządu

Pierwsza konferencja prasowa marszałka Władysława Ortyla i członków zarządu

Podział kompetencji wśród członków nowego zarządu, starania o wznowienie certyfikacji wydatków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego i możliwości naszego województwa w nowej perspektywie unijnej to główne tematy pierwszej konferencji prasowej marszałka Władysława Ortyla.

W spotkaniu z dziennikarzami wziął też udział wicemarszałek Lucjan Kuźniar oraz członkowie zarządu Tadeusz Pióro i Bogdan Romaniuk.

Podział kompetencji
O zakresie obowiązków zarządu mówił marszałek Władysław Ortyl. Marszałek będzie nadzorował pracę departamentów rozwoju regionalnego, wdrażania projektów infrastrukturalnych RPO, wspierania przedsiębiorczości, społeczeństwa informacyjnego oraz nad departamentem strategii i planowania przestrzennego, a także nad wszystkimi departamentami, które zajmują się codziennym funkcjonowaniem urzędu i sejmiku.
Lucjan Kuźniar nadzorował będzie departamenty rolnictwa i gospodarki wodnej, nadzoru właścicielskiego i analiz ekonomicznych oraz nad departamentem programów rozwoju obszarów wiejskich.

Pierwsza konferencja prasowa marszałka Władysława Ortyla i członków zarządu


Z kolei Jan Burek zajmie się departamentami edukacji, nauki i sportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Natomiast w kompetencjach Bogdana Romaniuka znajdą się departamenty promocji i turystyki, geodezji i gospodarki mieniem oraz infrastruktury i transportu. Tadeusz Pióro z kolei zajmie się departamentami ochrony zdrowia i polityki społecznej, a także ochrony środowiska.

Wznowienie certyfikacji
Członkowie zarządu przedstawili na jakim etapie są starania o wznowienie certyfikacji wydatków RPO przez Komisję Europejską. W tej sprawie w Brukseli był wicemarszałek Lucjan Kuźniar, który rozmawiał z wysokim przedstawicielem Komisji Europejskiej Patrickiem Amblardem.

Bardzo dobrze się stało że doszło do tego spotkania i ustaleń w kilka dni po ukonstytuowaniu się nowego zarządu – powiedział marszałek Ortyl. - Wstrzymanie certyfikacji to nie tylko problem Samorządu Województwa Podkarpackiego, ale w konsekwencji może to dotknąć ostatecznie beneficjentów. Nasze działania w Brukseli wspierał europoseł Tomasz Poręba. Cieszę się bardzo, że ta zapowiadana przeze mnie współpraca Zarządu z parlamentarzystami już ma konkretne wymiary i efekty. Oczekujemy na wymagania jakie w tej sprawie stawia nam Komisja Europejska. Myślę, że będziemy w stanie je spełnić. Ten rozdział w historii urzędu i województwa chcemy jak najszybciej zamknąć – powiedział Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.

Rozmowa z panem Patrickiem Amblardem była trudna, ale merytoryczna – wyjaśnił Lucjan Kuźniar. – Udzieliłem mu szczegółowych informacji dotyczących obszaru, którym interesuje się Komisja Europejska. Przyznał, że jego informacje są zbieżne z moimi. W szczególności zależało mi na wzbudzeniu atmosfery zaufania. Ustaliliśmy, że w ciągu dwóch tygodni otrzymamy pismo z warunkami, które musimy spełnić. Wizyta powinna skutkować zniesieniem wstrzymania tej certyfikacji. Na pewno potrzebne będą informacje w sprawie wydawania pieniędzy w dwóch projektach, którymi interesuje się prokuratura. Będą potrzebne też dodatkowe, wyrywkowe kontrole innych projektów. Pytano mnie też czy zmiana zarządu wpłynie na lepszą selekcję projektów, która jest niezwykle ważna jeśli chodzi o konkurencyjność – podsumował Lucjan Kuźniar.

Nowa perspektywa finansowa
Marszałek Władysław Ortyl odniósł się także do algorytmu podziału środków w przyszłej perspektywie UE na lata 2014-2020. W tym tygodniu uczestniczył bowiem w poświęconemu tej tematyce spotkaniu z Minister Rozwoju Regionalnego Elżbietą Bieńkowską. Alokacja środków na Regionalny Program Operacyjny dla województwa podkarpackiego na lata 2014-2020, uległa zwiększeniu o ponad 151 mln euro, w stosunku do propozycji prezentowanych w marcu i obecnie wynosi 1 895,4 mln euro (w tym rezerwa programowa – 83,5 mln euro). To daje ponad 890 euro na 1 mieszkańca. Województwo podkarpackie zajmuje 8. lokatę w rankingu regionów Polski za śląskim, małopolskim, wielkopolskim, dolnośląskim, lubelskim, mazowieckim i łódzkim.

W stosunku do okresu 2007-2013 (1 503,7 mln euro) wartość RPO wzrosła o ponad 391 mln euro. W nowej perspektywie finansowej, RPO WP będzie finansowany z dwóch funduszy strukturalnych – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego z wydzieloną alokacją na działania w tzw. obszarach strategicznej interwencji (OSI), w tym dla Rzeszowskiego Obszaru Metropolitarnego (ROF).

Pierwsza konferencja prasowa marszałka Władysława Ortyla i członków zarządu


To jest niestety ostateczny podział. Kwota dla Podkarpacia uległa zwiększeniu, ale nasze niezadowolenie budzi fakt małej kwoty rezerwy programowej. Nie wyjaśniono nam jak została ta kwota policzona. Wystąpimy z zapytaniem w jaki sposób ta suma została ustalona – dodał marszałek Władysław Ortyl.
Trwają prace nad Regionalnym Programem Operacyjnym. 5. czerwca zaprezentowano nam wszystkie programy łącznie z priorytetami i podziałem środków. Wkrótce otrzymamy więcej informacji jak one będą wyglądać, w tym program Rozwój Polski Wschodniej. Pierwsze spostrzeżenia to priorytety dla infrastruktury, która ma służyć przedsiębiorczości oraz dla innowacji i nowych technologii. Nie ma możliwości finansowania kolei o co nasze województwo powinno postulować do pani minister Bieńkowskiej – podsumował marszałek Władysław Ortyl.

Tomasz Leyko
Samorząd Województwa Podkarpackiego

50000 Pozostało znaków