Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Papież Benedykt XVI abdykuje

Benedykt

Z dniem 28 lutego Papież Benedykt XVI abdykuje - ogłosił dziennik "Corriere della Sera". Informację tą potwierdził Watykan. Akt abdykacji musi zostać dokonany w sposób wolny i odpowiednio ujawniony, gdyż tego wymaga prawo kanoniczne. Abdykacja nie wymaga niczyjego przyjęcia.

Benedykt XVI został wybrany papieżem po śmierci Jana Pawła II, w kwietniu 2005 roku. Kardynał Joseph Ratzinger miał wtedy 78 lat. Sięgając do historii zauważamy, że tylko raz papież zrezygnował z pełnienia funkcji. 13 grudnia 1294 r. abdykował Celestyn V. 


Treść listu Benedykta XVI.
Najdrożsi Bracia,
zawezwałem was na ten Konsystorz nie tylko z powodu trzech kanonizacji, ale także, aby zakomunikować wam decyzję o wielkiej wadze dla życia Kościoła. Rozważywszy po wielokroć rzecz w sumieniu przed Bogiem, zyskałem pewność, że z powodu podeszłego wieku moje siły nie są już wystarczające, aby w sposób należyty sprawować posługę Piotrową. Jestem w pełni świadom, że ta posługa, w jej duchowej istocie powinna być spełniana nie tylko przez czyny i słowa, ale w nie mniejszym stopniu także przez cierpienie i modlitwę. Tym niemniej, aby kierować łodzią św. Piotra i głosić Ewangelię w dzisiejszym świecie, podlegającym szybkim przemianom i wzburzanym przez kwestie o wielkim znaczeniu dla życia wiary, niezbędna jest siła zarówno ciała, jak i ducha, która w ostatnich miesiącach osłabła we mnie na tyle, że muszę uznać moją niezdolność do dobrego wykonywania powierzonej mi posługi. Dlatego, w pełni świadom powagi tego aktu, z pełną wolnością, oświadczam, że rezygnuję z posługi Biskupa Rzymu, Następcy Piotra, powierzonej mi przez Kardynałów 19 kwietnia 2005 roku, tak, że od 28 lutego 2013 roku, od godziny 20.00, rzymska stolica, Stolica św. Piotra, będzie zwolniona (sede vacante) i będzie konieczne, aby ci, którzy do tego posiadają kompetencje, zwołali Konklawe dla wyboru nowego Papieża. Najdrożsi Bracia, dziękuję wam ze szczerego serca za całą miłość i pracę, przez którą nieśliście ze mną ciężar mojej posługi, i proszę o wybaczenie wszelkich moich niedoskonałości. Teraz zawierzamy Kościół święty opiece Najwyższego Pasterza, naszego Pana Jezusa Chrystusa, i błagamy Jego najświętszą Matkę Maryję, aby wspomagała swoją matczyną dobrocią Ojców Kardynałów w wyborze nowego Papieża. Jeśli o mnie chodzi, również w przyszłości będę chciał służyć całym sercem, całym oddanym modlitwie życiem, świętemu Kościołowi Bożemu.
Dziekan Kolegium Kardynalskiego kardynał Angelo Sodano, decyzję papieża skomentował jako ,,grom z jasnego nieba. Decyzję Benedykta XVI określona została przez rzecznika jako dojrzała i podjęta w obliczy Boga. Komentując decyzję wykluczono depresję czy też niepewność.

 

50000 Pozostało znaków