Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Projekt „Podkarpacka Kultura bez Barier”
Featured

Miliony na podkarpacką kulturę

Projekt „Podkarpacka Kultura bez Barier” realizowany był w kilku wymiarach jednocześnie, dzięki współpracy władz samorządowych i wolontariuszy.

Przenieś się w czasy Średniowiecza
Zyndram z Maszkowic herbu Słońce, opowie wam historię i legendy związane ze średniowiecznym Zamkiem Golesz w Krajowicach. Wystarczy udać się do ruin zamku, założyć słuchawki i dać się ponieść wyobraźni. - Dzięki udziałowi w projekcie „Podkarpacka kultura bez barier”, wiemy jak oswajać kulturę i jak postępować z nią w nowoczesny sposób - zapewnia Adam Kmiecik z Urzędu Gminy Kołaczyce.


„Podkarpacka kultura bez barier”Średniowieczna uczta na zamku Golesz, była podsumowaniem udziału gminy Kołaczyce w projekcie „Podkarpacka kultura bez barier”. Projekt od kilkunastu miesięcy realizowany jest przez Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin wraz z partnerem z Oslo - Norsensus Mediaforum. Za ponad 2 mln złotych z Funduszy Norweskich w pięciu podkarpackich gminach zbadano potrzeby lokalnej społeczności, stworzono i wdrożono strategię rozwoju kultury oraz przeprowadzono innowacyjne wydarzenia.
- Przechodząc kolejne etapy warsztatów i szkoleń uczyliśmy się jak oswajać kulturę, jak z nią postępować w nowoczesny sposób. Teraz Zamek Golesz będzie miejscem, gdzie ta publiczna przestrzeń będzie zagospodarowana nie tylko z pożytkiem dla mieszkańców, ale też i odwiedzających nas turystów - podkreśla Adam Kmiecik z Urzędu Gminy Kołaczyce. 
Jak dodaje, ważnym elementem projektu była wyprawa do Oslo, gdzie uczestnicy mogli zobaczyć jak Norwegowie podchodzą do kultury i w jaki sposób można wykorzystywane przez nich metody przenosić na polski grunt.


Kuchnia, słuchowiska, spektakle…
W ramach projektu powstały dwa spektakle teatralne i słuchowiska w trzech językach. Przygotowano kody QR, dzięki którym można się przenieść w czasy Średniowiecza, gdzie Zyndram z Maszkowic oprowadza odwiedzających po swoim zamku. Jak zapewniają organizatorzy - w przyszłości będzie opowiadał również i inne związane z Zamkiem Golesz historie.Projekt był też okazją do tego, by mieszkańcy gminy mogli zapoznać się z tradycyjną staropolską kuchnią. Najpierw w Publicznej Szkole Podstawowej w Bieździedzy zorganizowano warsztaty z kulinarne, które poprowadził Marcin Janik. Dania zostały odpowiednio zmodernizowane, tak by przygotowujący je w przyszłości kucharze nie mieli problemów z ich odtworzeniem.
Następnie wszystkie dania podano na uczcie, która odbyła się w odpowiednio udekorowanej sali gimnastycznej szkoły. Atmosfera biesiady udzieliła się wszystkim uczestnikom, szczególnie kiedy w karnawałowy i biesiadny klimat wprowadził ich zespół pieśni łemkowskich. 
- Chcemy by ten projekt był początkiem promowania marki Golesz, abyśmy przy jej użyciu mogli promować inne wydarzenia, dania czy produkty, które będą wytwarzane w naszym regionie - dodaje Adam Kmiecik.


Projekt „Podkarpacka Kultura bez Barier”Jakie są efekty współpracy?
W projekcie „Podkarpacka kultura bez barier” wzięły udział gminy: Świlcza, Kołaczyce, Niwiska, Narol i Czarna koło Łańcuta. Dzięki Funduszom Norweskim każda z nich zyskała pieniądze na rozwój kultury i dziedzictwa kulturowego, a w trakcie warsztatów i szkoleń można było skupić się na lokalnym dziedzictwie. Pomogły chociażby osoby, które w swoich społecznościach kultywują i przekazują tradycję z pokolenia na pokolenie.


W gminie Narol odtworzono warsztat drzeworytniczy sprzed setek lat, a w budynku starej szkoły powstały sale wystawowe i warsztatowe. Gmina Świlcza skupiła się na bożonarodzeniowych tradycjach, czego efektem jest m.in. film w technologii VR 360, który przenosi widzów na staropolską Wigilię. Gmina Czarna swoją historię utkała na krosnach, by odkryć na nowo historię tamtejszego tkactwa. Z kolei w Niwiskach drugie życie zyskały barwne polichromie zdobiące zabytkowy dwór Jana Hupki. Teraz mają one szansę stać się marką promocyjną gminy.
- Dzięki takim wspólnym projektom władze gmin nie muszą się praktycznie o nic martwić. My zdobywamy pieniądze i zapewniamy zespół szkoleniowy. Gmina musi mieć tylko pomysł i kilka zaangażowanych osób, które podejmą się jego realizacji - zapewnia Monika Marković, prezeska Podkarpackiego Stowarzyszenia dla Aktywnych Rodzin.


Projekt „Podkarpacka Kultura bez Barier”
Projekt „Podkarpacka Kultura bez Barier” realizowany był w kilku wymiarach jednocześnie, dzięki współpracy władz samorządowych i wolontariuszy, którzy wspierają rozwój kultury, zarządzanie dziedzictwem kulturowym i pozwalają gminom odkrywać wartości kulturowe regionu.
- Stowarzyszenie nie ustaje w poszukiwaniu środowisk otwartych na promocję kultury. Widzimy potencjał w gminach z terenu krośnieńskiego i jasielskiego oraz osoby świadome tego potencjału i z nimi chcemy pracować. Chcemy pomagać im włączać różne grupy, które mogą identyfikować się z regionalnym dziedzictwem kulturowym - dodaje Monika Marković z PSAR.


Więcej informacji na stronie internetowej kultura.psar.pl.
Projekt pod nazwą „Subcarpathian Culture Without Barriers” korzysta z dofinansowania o wartości 411 132,32 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. Łączna wartość projektu wraz z wkładem własnym wynosi 2 208 099,22 PLN.


ZDJĘCIA: PSAR


1 Projekt był okazją do tego, by mieszkańcy gminy mogli zapoznać się z tradycyjną staropolską kuchnią
2 Publicznej Szkole Podstawowej w Bieździedzy zorganizowano warsztaty z kulinarne, które poprowadził Marcin Janik
3 W ramach projektu powstały dwa spektakle teatralne i słuchowiska w trzech językach
4 Wielka uczta odbyła się w odpowiednio udekorowanej sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Bieździedzy
5 Atmosfera biesiady udzieliła się wszystkim uczestnikom, szczególnie kiedy w karnawałowy i biesiadny klimat wprowadził ich zespół pieśni łemkowskich

 

Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin

50000 Pozostało znaków