Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Kolej na dobrą kolej w Podkarpackiem

Kolej na dobrą kolej w PodkarpackiemCentrum Zrównoważonego Transportu rozpoczęło zbieranie podpisów pod petycją do marszałka województwa podkarpackiego dotyczącą uzdrowienia przewozów kolejowych w województwie. CZT zaproponowało plan działań, dzięki którym liczba połączeń kolejowych wzrośnie o 46%,
a nakłady na kolej spadną.

Kluczem do zwiększenia liczby połączeń jest bardziej efektywne wykorzystanie taboru będącego w dyspozycji województwa. W Podkarpackiem jest nowy tabor, zmodernizowano najważniejsze linie kolejowe, pociągi mogą jeździć z dużą prędkością. Pomimo to regionalnych połączeń kolejowych jest o 1/3 mniej niż 12 lat temu.W rezultacie pociągi jeżdżąpuste, bo nie da się z nich korzystać – przy kilku połączeniach dziennie zazwyczaj nie są w stanie dowieźć pasażera na potrzebną mu godzinę.Niska częstotliwość jest główną przyczyną małej popularności kolei w województwie. Ale da się ją zwiększyć: „Opracowaliśmy dokładny plan działania, skutkujący radykalnym zwiększeniem częstotliwości. Liczba połączeń zwiększyłaby się o 46% przy spadku dofinansowaniaw pierwszym roku o 200 tys., a w drugim o 1,4 mln zł – mówi Krzysztof Rytel – Prezes CZT i ekspert rynku kolejowego.

Kolej na dobrą kolej w Podkarpackiem


Plan CZT polega na zwiększeniu efektywności ekonomicznej przewozów poprzez zmniejszenie ilości zaangażowanego taboru do poziomu niezbędnego przy efektywnym jego wykorzystaniu. Celowość tego działania potwierdza fakt wygenerowania wielomilionowych oszczędności na kosztach przeglądów oraz możliwość realizacji wszystkich połączeń wyłącznie nowym lub zmodernizowanym taborem. Pociągi, które pozostaną w użyciu, powinny być maksymalnie wykorzystane, co zapewniają wahadłowe kursy cykliczne (pociągi jeżdżące w taktach, przez cały dzień). Powyższe zmiany spowodują zwiększenie liczbypołączeńbez wzrostu kosztów przeglądów i wynagrodzeń (w ciągu zmiany już opłacony tabor i personel wykonają więcej kursów zamiast stać na bocznicy jak dziś). Dodatkowe połączenia zwiększą jedynie koszty zmienne (paliwa/energii oraz korzystania z linii kolejowych), ale zostaną one pokryte z wpływów z biletów od dodatkowych pasażerów.Doświadczenie pokazuje, że zwiększanie liczby połączeń powoduje jeszcze większy wzrost liczby pasażerów. Przykładowo w ostatnich latach na linii Poznań - Wągrowiec liczba połączeń wzrosła 2-krotnie, a pasażerów aż 3-krotnie.

Na stronie www.czt.org.pl/kndk można złożyć swój podpis pod petycją do Marszałka, wpływając na jakość przewozów pasażerskich w regionie oraz pobrać materiały zawierające opis proponowanych zmian oraz postulowany na rok 2016/2017 rozkład jazdy wraz z kalkulacjami finansowymi.

Centrum Zrównoważonego Transportu

50000 Pozostało znaków