Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Innowacyjny projekt naukowców z Politechniki Rzeszowskiej

Innowacyjny projekt naukowców z Politechniki RzeszowskiejNa Politechnice Rzeszowskiej opracowano automatyczną metodę do określania jakości obrazów rezonansu magnetycznego

Zespół naukowy z Politechniki Rzeszowskiej stworzył program komputerowy, który automatycznie mierzy jakość rejestrowanych obrazów rezonansu magnetycznego. To doskonałe wsparcie dla techników radiologów, które umożliwi skrócenie czasu badania poprzez m.in. wykrycie obrazów o nieodpowiedniej jakości. Projekt został dofinansowany na kwotę blisko 90tys. zł. w ramach II naboru do Programu Grantowego Podkarpackiego Centrum Innowacji.

Rezonans magnetyczny jest nieinwazyjnym badaniem, dzięki któremu można określić w jakim stanie znajdują się organy wewnętrzne, tkanki, a także precyzyjnie określić zmiany patologiczne w układzie mięśniowym, szkieletowym i w szpiku kostnym. Badanie rezonansem magnetycznym wykorzystuje się m.in. przy diagnozowaniu chorób ośrodkowego układu nerwowego.

Częstym problemem wynikającym z badaniem za pomocą rezonansu magnetycznego jest zła jakość obrazu medycznego, przez co należy odrzucić skany i powtórzyć badanie. - Opracowany przez nas program komputerowy jest wsparciem dla technika podczas badania. Pozwala zmierzyć jakość rejestrowanych obrazów w sposób skorelowany ze średnią oceną jakości dużej grupy radiologów. Pomiar jakości pozwoli na odrzucenie skanów o słabej jakości, zaproponowanie lepszych parametrów skanera i ewentualnie automatyczną pracę skanera - tłumaczy dr hab. inż. Mariusz Oszust, autor projektu.

Jakość obrazów rezonansu magnetycznego nie zależy wyłącznie od parametrów skanera, ale również od badanego miejsca ciała czy cech indywidualnych każdego pacjenta. Dotychczas, technik lub radiolog przeprowadzający badanie był wspierany miarą stosunku sygnału do szumu, zaś decyzję odnośnie kwalifikowalności obrazów podejmował w sposób subiektywny. Powtarzalność i odzwierciedlenie opinii wielu radiologów przez przedmiot projektu są o tyle istotne, że często badanie rezonansem nie jest przeprowadzane przez osobę, która je opisuje w poszukiwaniu zmian o charakterze patologicznym. Wprowadzenie nowej metody do oceny jakości opartej o uczenie maszynowe, zaproponowanej przez zespół z Politechniki Rzeszowskiej, może doprowadzić do automatyzacji i skrócenia czasu badania. Program zaoferuje dodatkową informację, na podstawie której technik będzie mógł podjąć decyzję odnośnie powtórzenia sekwencji obrazowania, umożliwi automatyzację tego procesu i dobór odpowiednich parametrów skanera. Obecnie żadne z rozwiązań dostępnych na rynku nie oferuje zbliżonej funkcjonalności.

Program komputerowy do określania jakości obrazów rezonansu magnetycznego można będzie wykorzystać w placówkach wykonujących tego typu badania. Ten innowacyjny projekt jest również ciekawą ofertą dla producentów skanerów i fantomów do ich kalibracji. - Obecnie największym wyzwaniem jest pozyskanie odpowiednio zróżnicowanej bazy obrazów rezonansu i ocena subiektywna wykonana przez reprezentatywną grupę radiologów. Tylko dzięki odpowiednio dużym zbiorom badawczym kolejne etapy rozwoju rozwiązania, polegające na utworzeniu modeli jakości za pomocą metod sztucznej inteligencji, będą mogły być dokonane. Utworzenie bazy danych jest wyzwaniem zarówno natury finansowej, jak i organizacyjnej - podkreśla dr hab. inż. Mariusz Oszust.

Projekt opracowania automatycznej metody do określania jakości obrazów rezonansu magnetycznego został zrealizowany dzięki dofinansowaniu w ramach II naboru do Programu grantowego Podkarpackiego Centrum Innowacji.

Martyna Borczyk
Specjalista ds. Komunikacji i PR

50000 Pozostało znaków