Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Wyróżnienie dla Jasła za edukację ekologiczną

1-(1)W ramach kampanii edukacyjnej organizowanej przez Marszałka Województwa Podkarpackiego 7 listopada w Rzeszowie odbyła się konferencja podsumowująca efekty zbierania baterii w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach. Podczas spotkania zostały nagrodzone najaktywniejsze placówki oświatowe oraz gminy z naszego województwa.

Miasto za zebranie trzech ton zużytych baterii zajęło drugie miejsce w województwie. Statuetkę z rąk Andrzeja Kuliga, dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie odebrał Tomasz Kołcz, kierownik wydziału Ochrony Środowiska w UMJ.

2

3

4

Ponadto z terenu miasta Jasła wśród przedszkoli wyróżnienia otrzymali: Przedszkole Miejskie nr 2 w Jaśle (za zajęcie II miejsca w kategorii przedszkola), Przedszkole Miejskie nr 11 w Jaśle (za zajęcie 4 miejsca) oraz Niepubliczne Przedszkole „Smyk’ w Jaśle (za zajęcie 10 miejsca). Natomiast wśród gimnazjów za zajęcie 7 miejsca wyróżnienie otrzymało Gimnazjum nr 1 w Jaśle.

W Jaśle zbiórka zużytych baterii prowadzona jest od 16 lat. Baterie zbierane są przez dzieci i młodzież w przedszkolach i szkołach w ramach ogłaszanego corocznie konkursu. Placówki oświatowe wyposażone są w czerwone pojemniki, do których zbierane są baterie, a następnie odbierane przez specjalistyczną firmę do recyklingu. Corocznie w konkursie bierze udział 10 przedszkoli i 13 szkół podstawowych i gimnazjów (ok. 1000 przedszkolaków i 4 000 uczniów). W 2014 roku zostało zebranych 3 030 kg zużytych baterii.

Cały czas jaślanie mogą oddawać zużyte baterie do pojemnika znajdującego się w budynku Urzędu Miasta.

UMJ

50000 Pozostało znaków