Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Winiarstwo szansą rozwoju rolnictwa i promocji Województwa Podkarpackiego

konfer-winiarska-1

14 maja w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, z inicjatywy Jasielskiego Stowarzyszenia Winiarzy, odbyła się konferencja „Winiarstwo szansą rozwoju rolnictwa i promocji Województwa Podkarpackiego”.

Na konferencji obecni byli nie tylko przedstawiciele jasielskich winiarzy, ale również członkowie Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia. Urząd Marszałkowski reprezentowali wicemarszałkowie województwa Alicja Wosik i Lucjan Kuźniar oraz dyrekcja Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem Zofia Kochan i Adam Skiba. Przybyli również posłowie Tomasz Poręba, Bogdan Rzońca i Piotr Tomański. Nieobecny był niestety zapowiadany przedstawiciel ministerstwa rolnictwa.
Podsumowano dotychczasowe działania samorządu województwa dla wsparcia idei odradzania się podkarpackiego winiarstwa. W 2004 roku, wraz ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki, zrealizowano innowacyjny projekt „Podkarpackie Winnice”, w którym wzięło udział 65 rolników naszego województwa, a w 2006 zorganizowano w Jaśle po raz pierwszy Międzynarodowe Dni Wina. Lata 2007 – 2009 to realizacja projektu „Na winiarskich ścieżkach Podkarpacia”, kolejny to „Uprawa winorośli i produkcja wina w małym gospodarstwie rolnym”. Nawiązano również współpracę z Uniwersytetem Rzeszowskim, dla którego samorząd dofinansował zakup profesjonalnej aparatury pomiarowej do wykonywania badań moszczu i wina. Działania sprzyjające rozwojowi winiarstwa wpisane są też w nową strategię rozwoju województwa „Podkarpackie 2020”.
Z wypowiedzi obecnych posłów wynikała potrzeba wysiłku ponad podziałami i jedności w rozwiązywaniu problemów oraz potrzeba współpracy na poziomie organizacji pozarządowych, samorządów, administracji rządowej i parlamentarzystów. Poseł Bogdan Rzońca podkreślił fakt przejścia od etapu sadzenia i uprawy do fazy produkcji i sprzedaży wina.
Ewa Wawro ze Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia, przedstawiając „Historię i stan obecny winiarstwa na Podkarpaciu”, skupiła się na roli Romana Myśliwca, jako prekursora odrodzonego winiarstwa, Patrycja Dybowska-Sudyka z Urzędu Miasta Jasła przedstawiła założenia strategii wizerunkowej miasta w prezentacji „Enoturystyka jako unikalna propozycja sprzedaży marki Jasło”. Wystąpienie przedstawicieli Jasielskiego Stowarzyszenia Winiarzy: Wiktora Szpaka i Marka Nowińskiego, stanowiło swoiste, jak określono „zejście z nieba na ziemię”. Mówiono o zagrożeniach wynikających z pochopnego, emocjonalnego podejścia do zawodu winiarza, braku doświadczenia i dostępu do fachowej wiedzy, wysokim ryzyku i nakładach, niedoinwestowaniu, trwaniu w szarej strefie i braku wypracowania kompleksowego produktu turystycznego, który obejmowałby, oprócz wina, inne elementy atrakcyjne dla turysty: regionalne smaki, potrawy, elementy kultury, zwyczaje, rzemiosło… Przedstawili oni również ideę „wina autentycznego” i specyfikę jego dystrybucji jako produktu unikalnego i wyjątkowego. Ciekawe wystąpienie przygotował Krzysztof Zieliński, przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” wytykając niedociągnięcia i pytając:
„- Ile mamy dokładnie zawodowych winnic na Podkarpaciu? – Które z nich są przygotowane na odbiór grup enoturystów? – Które biuro zorganizuje enoturystyczną wyprawę? – Gdzie można na Podkarpaciu kupić podkarpackie wino?”
Tak postawione pytania wyznaczają jednocześnie ścieżki, którymi trzeba pójść, jeżeli winiarstwo ma być rzeczywistą szansą rozwoju i promocji województwa.

konferencja-winiarska2


Nowością konferencji było połączenie tematów winiarskich z zagadnieniami z branży wołowiny, podkarpackimi serami, rybami i produktami rybactwa. Wszystkie te elementy uznane zostały za równorzędne wizytówki podkarpackiego rolnictwa. O perspektywach rozwoju bydła rasy simentalskiej na Podkarpaciu mówił prof. dr hab. Jan Trela, pomysł na promocję podkarpackiej wołowiny przedstawił Maciej Bartoń ze Stowarzyszenia Polska Ekologia, ryby i produkty rybactwa na „Szlaku Karpia” w województwie podkarpackim omówił przedstawiciel Lokalnej Grupy Rybackiej Puszczy Sandomierskiej Wiesław Ordon.
Na zakończenie przedstawiono możliwości wsparcia rozwoju i promocji winiarstwa w ramach PROW 2014-2020 i Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Konferencja pozwoliła winiarzom odpowiedzieć sobie na pytanie - gdzie jesteśmy i na jakim etapie jest podkarpackie winiarstwo? Spotkania i rozmowy podczas degustacji podkarpackich produktów: wina, serów, wołowiny i ryb, zaowocowały zbliżeniem tych branż i dały zaczątek kolejnym wspólnym projektom, jak współpraca przy „Pożegnaniu lata z koniem huculskim”, „Wołowina, wino, sery z Podkarpacia w Hotelu Regent Warsaw Hotel”, współpraca ze Stowarzyszeniem Polska Ekologia.

Barbara Czajka
sekretarz JSW

50000 Pozostało znaków